Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Wie wil voor mij deze 14e eeuwse akte transcriberen?

Voor mij is deze akte helaas onleesbaar, wie help me daarbij? 

https://proxy.archieven.nl/235/F59943542B1F41F7A518132BF2CDAA25

Bij voorbaat heel erg bedankt!

Reacties (7)

Ed van der Vlist zei op di, 05/30/2023 - 16:38

Hier en daar nog wat bij te punten, maar het begin is er:

 

15 april 1330

 

Wi Diederic Claus sone ende Arnoud Emonts sone, scepene in Huesden, [tu]gen onder onse seghele dat Robijn

van Herpt op droech vore ons Wouteren Melmanne v[ie]rdalf hond lands ligghende op die Veweyden tuschen

Diederic Luwe en(de) Janne Leyt[en] sone, vier hond lands ligghende op die [W]eden, tuschen die moncke en(de) Hanne(n)

Jordaens sone; mede so droech hi hem op twee hond lands een virdeel [lan]ds min ligghende op die diic acker

tuschen die moncke van Berne en(de) die kercke van Herpt. Op dit vorse[gde] land heeft Robijn vorsegt verteghe(n)

tot Wouters behoef en(de) hevet hem gheloeft te waren en(de) sijn [.... ro....]et hem jaer en(de) dach alse een ey-

ghen erue en(de) een vulboden, en(de) allen vorco(m)mer alset [.....]ne die[....]er [.....]of comen mochte van haren we-

ghen dien si met den rechten sculdech sijn af te doene. Hir na so quame Wouter vorsegt en(de) droech dit

vore ghenoemde erve Robine weder op tot ene rechten en(de) [.g......]er veertich scellinge sjaers pen-

ninghe ene(n) goeden groten conings Tornoysen vore sestien pe(n)ninge gherekent of goed payment daer te-

ghen erflike en(de) alle jaer te gheldene op sente Walborghen dach tot ingaende meye. Waer ooc dat sake

dat dat erve niet goet gnoech en ware vore desen vorseden cijns, dat heeft Robijn altoos gheloeft te

verbeteren. In orconde desen brieve, ghegheve(n) int jaer ons H(er)en dertienhondert en(de) dertich, op den vijf

tienden dach in april.

 

 

23 augustus 1358

 

Wi Hacke van Boningen en(de) Jan der A(m)men, scepen in Huesden, t[u]ghen onder onse segele dat Maes

Meelman, Aernt Stamelaert vanden Kelre sijn swagher, Aernt Meelman, Lisebet die wijf was Ghe-

raets Meelmans, Korstijn en(de) Hille hoer docht(er)en met horen ghecoren monber, Didd(er)ic Ynwijns

soen vanden G(ra)ve, Aernt en(de) Heinric Gheraets Meelmans kijnd[(er)]e, alse erfghenamen Wouter Meel-

mans, opdroeghen h(er)en Janne Papen abd van Berne en(de) sinen co(n)vente den brief die met desen

doersteken is met allen den vorwaerden die die brief begr[ijp]t, en(de) daer op hebben si verteghe(n)

tots abts behoef van Berne en(de) sijns co(n)vent[s ...he. en geen r]echt daer aen te behouden. Ghe-

gheve(n) int jaer ons H(er)en dertienhondert en(de) acht en(de) vijftich [op sente] Berth[o]l[o]meeus avo(n)d, sdonresdages.

Pauwel zei op di, 05/30/2023 - 23:11

In regel 7 van de eerste tekst misschien:

... en(de) allen vorco(m)mer af te [do]ene die [da]er [op i]s of comen mochte ...

Ed zei op di, 05/30/2023 - 23:14

Dat klinkt aannemelijk!

Pauwel zei op di, 05/30/2023 - 23:33

In regel 7 van de tweede tekst misschien:

... en(de) sijns co(n)vent[s] a[lse] hem en [gheen r]echt daer aen ...

Ed zei op di, 05/30/2023 - 23:34

Zo komen we er wel!

Sjuul zei op wo, 05/31/2023 - 12:09

Bedankt zover! 

Hoe zouden jullie de relaties in de tweede tekst interpreteren? Korstijn, Hille, Aernt en Heinric zijn kinderen van Lisebet en Gheraets Meelman, waarbij Didderic Ynwijns voogd is van Korstijn en Hille?

Of lezen jullie dit anders?

Alvast bedankt!

Ed zei op wo, 05/31/2023 - 12:17

Zo interpreteer ik het ook: Wouter Meelman had vier kinderen: Maes, een dochter gehuwd met Aernt Stamelaer, Aernt en Gheraert. Laatstgenoemde was gehuwd met een Lisebet en had eveneens vier kinderen: twee zonen (Aernt en Heinric) en twee dochters (Korstijn en Hille).

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.