Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Wie wil mij helpen een oude tekst om te zetten?

Ik heb een heel oud stukje tekst gevonden van mijn over- over- over .... etc vader. - Jacob Kool.
Het is een tekst uit 1615. Nu lijkt het me zo leuk om te zien wat er staat ?! 
Na verschillende pogingen om het om te zetten naar moderne letters, kom ik er zelf niet echt uit! Super leuk, maar oh zo ingewikkeld !! Wie zou mij willen/kunnen helpen ?? 

Wat ik tot nu toe heb is :
( maar hier klopt dus niet echt iets van)
 

ouer f'ater-heeren,, staende resdoen Jacob

Kool vleijshouweert mee muscettier

Iegeus ee huijsuigh co en e terstont

daer naer gehijt oheft hij eepesant

Loos gezien dat de boorij Jacob Kool was

guetst in zijn aengesigt, Gouderak

hij eposs'gezien heeft dat de wijsurat

naer de huijsugen daer seeus en oon:

Jacob Kool soos stae heeft geschoop.

 

Reacties (5)

Geert Ouweneel zei op zo, 09/12/2021 - 14:31

over t'water heenen, westwaerts op, staende alsdoen Jacob
Kool vleyshouwer mede muskettier
tegens de huysinge ende werde terstont
daer naer gezeyt ende heeft hij deposant
oock gezien dat de voorn. Jacob Kool was
gequetst in zijn aengesicht, zonder dat
hij deposant gezien heeft dat de requirant
naer de huysingen daer tegens den voorsz.
Jacob Kool was staende heeft geschooten.

Andreas zei op zo, 09/12/2021 - 14:38

Geert is me net voor

 

over t'water heenen west waerts op staende alsdoen Jacob
Kool vleijshouwer mede muskettier
tegens de huijsingen ende werde terstont
daer naer gezeijt ende heeft hij deposant
oock gezien dat den voornoemde Jacob Kool was
gequetst in zijn aengesicht, zonder dat
hij deposant gezien heeft dat den requirant
naer de huijsingen (daer tegens den voornoemde
Jacob Kool was staende) heeft geschooten.

Ellen Kool zei op zo, 09/12/2021 - 15:11

Geweldig !! : )

Dan doe ik ook even de hele pagina er bij voor de liefhebber.
(Ook voor de context)
Dus wie zin heeft ? ; )

Alvast super bedankt voor de vertaling tot nu toe.
Echt geweldig om het te kunnen lezen ! 

Geert Ouweneel zei op zo, 09/12/2021 - 15:27

Op huyden den 11en Augusti anno 1615
compareerde voor mij notaris publicq ende voor den
ondergescgreven getuygen Jan Reynick, wonende
binnen de stad Leyden, out omtrent 28
jaren, diewelcke tuychde ende verclaerde
bij zijn mannewaerheyt, conscientie ende
zielen zalicheyt, in plaetse van eede, ten versoucke
van Zier Claesz, schoemaecker binnen
Leyden voorsz., dat warachtich is, dat hij
deposant in de lest voorleden Leytsche
kermisse in den ommegang van de schutterije
gemarcheert heeft mit ende beneffens
den requirant, mtistgaders Dirc Claesz
ende Henric Huybertsz alle muskettiers, item dat hij deposant
mitten voorn. requirant ende Henric Huybertsz
int thuysbrengen van den lieutenant
Vaendrager int uytgaen uyt desselfs
huysinge bij den anderen hebben
gestaen opte oostrant van den maren dicht opte watercant ende
dat zij mitten anderen
heure musketten gelijckelijck hebben ofgeschooten
over t'water heenen, westwaerts op staende alsdoen Jacob
Kool vleyshouwer mede muskettier
tegens de huysinge ende werde terstont
daer naer gezeyt ende heeft hij deposant
oock gezien dat de voorn. Jacob Kool was
gequetst in zijn aengesicht, zonder dat
hij deposant gezien heeft dat de requirant
naer de huysingen daer tegens den voorsz.
Jacob Kool was staende heeft geschooten.
[De aantekeningen in de linkermarge zijn slechts ten dele
zichtbaar. Ik heb ze daarom niet meegenomen]

 

Ellen Kool zei op zo, 09/12/2021 - 15:38

Echt ontzettend bedankt !! : )

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.