Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Wie wil dit voor mij "vertalen"?

Helemaal onderaan deze verkoop akte van Adam Ferla aan Hendrik Dolk,  blz. rechts, staat bij..koopprijs... volgens mij dat er een bedrag toekomt aan de verkopers vrouw.  Wie kan dit laatste stukje voor mij vertalen? Alvast veel dank.

Reacties (4)

Geert Ouweneel zei op di, 04/13/2021 - 18:20

Ging het alleen om het hierna volgende laatste deel? Als je de rest ook in trnascriptie wil hebben, laat het even weten!

 

De cooppenningen bedragen int geheel eene somme van
een hondert vijfftig, soo mede dry ducaten toebedongen
voor des verkopers vrouw, t'samen d'somme van
eenhondert vijffensestig guldens vijfftien stuyvers contant
gelt, op de eerste deses te betalen en waervan de
verkoper berijts bekende van voldaen en betaelt te sijn,
den eersten met de laesten penning, consenterende
dus in de volle cassatie, t'geen mits desen geschiet dus ...

 

karin zei op di, 04/13/2021 - 19:35

wat fijn dat u het zo snel voor mij vertaald heeft. begrijp ik goed dat dus de vrouw van adam ferla 3 dukaten ontving? zoja.... heeft u enig idee waarom dit zou zijn?  dank voor uw moeite hoor. 

Geert Ouweneel zei op wo, 04/14/2021 - 09:05

Het antwoord op je vraag staat in het eerste deel van de tekst:

 

Compareerde voor schepenen der stede ende
landen van Zevenbergen nagenoemt, Adam Falla,
wonende binnen dese stadt, denwelken mits dese
verklaarde te vesten ende erven sr. Hijndrik Dolck,
vroedschap en koopman alhier, die alhier present
mede compareerde, de veste overdragte verklaerde te
accepteren, in seeker huysje, hoff en erve, staende aan
de noortsijde van de haven en uytkomende in de
Lange Noortstraat, belent ten oosten de koper, west Gerrit
Cornelisz van Mourik, zuyt den havenkant en noort de
Lange Noortstraat, sijnde wel speciaal belast, dog
sullen de belastingen uyt de onder te noemene
cooppeningen werden gesuyvert en voldaen en mitsdien
vrij en onbelast aan den koper werden overgedragen,
behalve met sijn geregten heerenchijns en s'lands
gemeene lasten daerop staende en jaerlijcx uytgaende
sonder meer, die volgens geëxhibeerde quitantien sijn
gesuyvert tot den jaare 1750 incluys, sulcx die van
desen jaare 1751 en vervolgens komen voor reeckeninge
van den koper, alles ingevolge de koopcontracte voor
heeren schepenen alhier gepasseert in dato 19 Mey 1751,
waartoe werdt gerefereert. Voorts met sodanige voor-
en nadelige servituyten, soo actieven als passieven,
als het geveste heeft en tot nog toe is gepossideert
geworden. Belovende den verkoper nu en ten allen
tijden vrijwaringe soo als regt is, onder verbant en
bedwang als naar regten. Actum Zevenbergen
desen 17e Juny 1751, present en ten overstaan van
d'heeren Cornelis Polders loco pretoris, Willem
Polders en Harmanus Swijting, schepenen.

 

karin zei op wo, 04/14/2021 - 09:49

veel dank weer voor uw hulp. maar nu begrijp ik nog niet waarom er  dukaten naar de  vrouw van adam farla gingen. dat kan ik niet opmaken uit t de tekst. Farla had het huis gekocht in 1749 voor een nedrag van 263 en 100 contant betaald. de rest mocht hij in jaarlijkse  termijnen afbetalen. deze schuld wordt over genomen door  de koper hendrik dolck... dat lees ik volgems mij in de tekst.. maar dat geld voor zijn vrouw..??  ik heb geen idee.  maar in ieder geval hartelijk dank voor uw vertaling en hulp. ik zou het zelf niet kunnen. ik waardeer het zeer. vr

gr. karin farla

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.