Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Wie wil dit voor mij "vertalen"?

Ik weet dat het veel werk is, maar is er iemand die tijd en zin heeft om deze tekst voor mij te "vertalen". Ik kan sommige woordjes lezen, maar dan houdt het ook op. Er is geen haast bij.

Alvast hartelijk dank.

vriendelijke groeten ...Karin Farla.

Reacties (2)

H zei op vr, 11/04/2022 - 10:30

Hallo Karin,

Beter laat dan nooit en anders was het een leuke oefening. Ik was eens naar aktes aan het kijken waar nog geen reactie op was gekomen.

=====

Examen gedaan op den 9e junij 1660 ten overstaen

Vande Heere Drossaerd Tholinx en het volle collegie

Van schepenen excepto carvelair?

 

Jacques de Brachelaar out omtrent vijftien jaren

Geboortigh bij Antwerpen op de lozijfoort

 

Verklaert Jacques de Brachelaer over drij weken geleden

Gekomen te zijn, bij eenen Jan den Lapper, ende dat Jan hem

Deponent vraechde off hij wel bij hem soude willen woonen, om te leeren schoen lappen, mits

Conditie dat hij deponent zijnen lors?, bij de boeren souw moeten

Sien te krijgen

 

Verklaert hij deponent met Jan den Lapper voor, gekomen te zijn, eerst, in

Princeland en dat Jan doen tegens hem deponent zijde, gaet en

Haelt, dat stuck lijswaet? Dat daer op de stecken te bleijcken

lach, t welck hij deponent alsoo heeft gedaen en het voor(schreven)

Lijwaet? Aen Jan den Lapper gegeven te hebben t welck hij Jan in

Sijnen schoenlappers hurff? Heeft gesteken

 

Verklaert hij deponent van Princeland gegaen te zijn met Jan den

Lapper naer Stant der Buiten (standaardbuiten?) en dat hij deponent daer een paer

Schoenen in een poort heeft sien staen en dat Jan tegens hem

Deponent seijde gaet en haelt die schoenen die daer in die poort

Staen, t welck hij deponent heeft gedaen, ende deselve schoenen aen

Jan den Lapper gegeven te hebben.

 

Verklaert hij deponent gesien te hebben dat Jan den Lapper de

Voors(chreven) schoenen heeft verkocht voor drij stuijvers

 

Verklaert hij deponent van standt der Buijten gegaen te sijn, met

Jan den Lapper naer het klundertz land, en dat hij deponent

Aldaer een stuck lijwaet? Op de stecken heeft sien leggen, met

Noch een stuck oud lijwaet dat op eenen tuijn hinghen dat den

Voors(chreven) Jan tegens hem deponent seijde, gaet en haelt dat lijwaet

T welck hij deponent alsoo heeft gedaen, en het sulx lijwaet aen

Jan den Lapper gegeven te hebben

 

Verklaert hij deponent van daer gegaen te sijn, over acht ofte

Negen dagen geleden ende gekomen te zijn met Jan den Lapper en

Noch eenen Lapper op een nieuw hoeff ende schuere staende op

Hazeldoncq ende dat den voor(schreven) Jan den Lapper met

Sijnen voet aarselingh? Op de deur is geloopen en seijde t sa

Wercken geeft ons eten, ende de vrouw ofte de meijd voorgekomen

Seijnde gaff den voor(schreven) Jan een stuck eeten en hij seijde

Doen, geeft dat stuck eeten den jongen ende geeft ons nu

Oock noch elck een stuck eeten ende drincken off ick sal jouw

Genoterende? De vrouw ofte de meijd dat mes t welck hij in  sijn

Hand had, in uwe ribben jouwen, soo ghij ons nu geen eeten

========

H zei op vr, 11/04/2022 - 10:33

carvelair is denk ik Cauwelaer

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.