Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Wie wil deze nog eens nalezen ?

Deze heeft collega Willem gedaan

 

Monsieur
Monsieur le Baron de
 Reede Signeur  d'Ameron-
gen,Ginckel ,Elst etc
A’La Haije
Westminster den 25 april 
1690
Ick gaf mijn deere mijnen laeste uyt
het Huys van den grave van Solms daer
wij in goedt geselschap vrolijck waeren aan
U.HEd: met der haest  en soo vertrouwe
wat confuselijken te schrijven waer
over exuse bidde t'sedert sijn geene brie-
ven uit holland  over gekomen, die wij
echter alle moment verwachtende zijn
en verlangen wat vant verraet van Sluys
bevonden werdt, het is niet bedenckel(lick) dat 
ter een man als den Lt. Coll {Luitenent Kolonel) Palms aen-
vast soude sijn dat hij er soo ick hoore
t'sedert enigen tijdt seer tot den dronck
vervallen waerdoor de menschen som-
wijlen tot quade verrukingen komen 

Reacties (2)

Andreas zei op di, 11/24/2020 - 21:01

De scan en de tekst komen niet overeen.

 

Deze scan begint met De costuijmen die maer...

Andreas zei op wo, 11/25/2020 - 21:22

De costuijmen die maer voor vier
jaer sijn toe gestaen, Men gelooft
dat Koninck Jacob in ijerlandt op
de defensive sal gaen, en dat een 
gedeelte vant Rijck daer toe
seer avantasieus is, soo dat sommige
beduchten die Conqueste soo faciel
niet vallen sal als men voorgeeft
echter moeten wij t'contrarie
hoopen, en gaet men met een
schoone armee derwaerts. Ick
sal U.H.Ed. dit mael niet langer
op houden, maer met offres
van mijn gehoorsame dienst aende
vrou van Amerongen 
blijven etcetera

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.