Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Wie kan deze akte uit 1558 aanvullen/corrigeren ?

RAG 0373 Huis Ampsen invnr 28

16-12-1558. Vnijcko Ripperda, drost van het land van Sallandt, van wegen Zijne Koninklijke Majesteit als leenheer, beleent Anna van Keppell weduwe van Joest Naegels met een rijsbroek, gelegen in het kerspel en broek van Markelo ten Zutphensche rechte, waarmede zaliger Joest Naegels 6 april 1543 beleend is door opdracht van Henrick ten Kelholte en met het goed genaamd Pelserinck gelegen in het kerspel en broek van Markelo; ten overstaan van Johan Krijet en Herman van Keppell, leenmannen van Z. Kon. Maj. bij gebrek aan eigen leenmannen.
N.B. Op perkament, met uithangend zegel in groen was van den leenheer.

Unycko Rypperda Drost slandes vann Sallandt vann weghen Ko(ninklijke) Ma(jesteit) onsenn
alrege verdechsten herenn als leenheer doe cundt unnd bekenne in unnd vermyts dessenn
mynen apenen bezegeldenn brieve dat ick inn tegenwoerdichen manne van leene hyr naebeschr.
verlyet unnd beleent hebbe verlye unnd beleene iegemendelich vermyts dessenn die
erendachsame unnd erentveste Anna vann Keppell weduwe wijlen de erentvestenn
Joest Naegels myt een Ryse broek gelegenn in der kerspell unnd broecke vann Marckello
tenn Stichehenn rechte soe als dat mandaeges in daen den seshen dach aprilis
anno drie en vierich Henrick tenn Kelholte myn beleende mann in handenn van my leenheer
unnd in persona ..  van leene die ..geleerde unnd erentveste Johann van Lampen
tot behoeft .... Hancke van denn Rutenborch eenigen uytgegaen ende upgedraegen ....
................. unnd syne nacomelingen .. dat leenguede
.... Pelserinck gelegen in den kerspell unnd broecke voergenoempt ... vann ......
eedt gedaenn hefte ... .. als een guedt leenmanne synen leenheer schuldich ys te doene
die erentveste Wolter de Rode vann Heekeren richter to Borkulloe ende b...licken
my als leenheer unnd elcker .. syne .. . Daer dyt aldus geschede weren myt my
leenheer vurschr. aver unnd ahnn Ko. Ma. leenmanne gebreck myner egener leenmannen
die erentveste Johann Krijdt unnd Hermann vann Keppell. Des ter oirkunde der
waerheit hebbe ick Unycko Ripperda leenheer vurgenompt mijnen zegell wettelich hir
benedenn ahnn dessenn breef erhangenn. Gegevenn int jaer ons heren duesent vijf
hundert acht ende vijftich up denn sesthiendenn dach decembers.

Reacties (7)

René van Weeren zei op vr, 02/23/2024 - 14:11

Met nog een enkele leemte, mijn poging

Ick Unycko Rypperda Drost slandts vann Sallandt vann weghen Ku[ninklijke]n Ma[jestei]t onsenn
alregesverdichsten herenn als leenheer doe kundt unnd bekenne in unnd vermyts dessenn
mijnen apenen bezegeldenn brieve dat ick inn tegenwoirdichen manne van leene hyr nabesc[hreven]
verlyet unnd beleent hebbe verlye unnd beleene jegenwoirdelich vermyts dessenn der
erendoichsame unnd erentvester Anna vann Keppell weduwe wijlen des erentvestenn
Joest Naegels myt een Ryssebroeck gelegenn in der kerspell unnd broicks vann Marckello
tenn Stichehenn rechte soe als dat mandaeges in daen den seshen dach aprilis
anno drieen[de]viertich Henrick tenn Kelholte mijn beleende mann in handenn van mij leenheer
unnd in presentia up mie van leene die hoichgeleerde unnd erentveste Johann van Lanpen
tot behoift va[n] Egbert Haicke van denn Rutenborch vertegen uytgegaen ende upgedragen heftt
Joest Naegels voirgenoempt unnd sijne nacomelingen up dat leenguedt
genant Pelserinckt gelegen in den kerspell unnd broicke vurgenoempt voor? vann mij hulde en[de]
eedt gedaenn hefft und foirders als een guidt leenmanns sijnen leenheer schuldicht ys te doene
die erentveste Wolter de Roide vann Heekeren richter to Borkulloe en[de] befoelielicken
mij als leenheer unnd elcker malen sijns dechies?, dair dyt aldus geschede weren myt mij
leenheer vurss[eyt] aver unnd ahnn Ku[nichlicke] Ma[jestei]t leenmann[en]s gebreck myner egener leenmannen
die erentveste Johann Krijdt unnd Hermann vann Keppell. Des ter oirkunde der
wairhet hebbe ick Unycko Ripperda leenheer vurgenompt mijnn zegell wittelichen hir
benedenn ahnn dessenn breef gehangenn. Gegevenn int jair Onss[er] Heren duesent vijf
hundert acht ende vijftich up denn sesthiendenn dach decembris.

ChrisvD zei op vr, 02/23/2024 - 14:49

alregenaedichster herenn

Anton Vedders zei op vr, 02/23/2024 - 14:53

Rene en Chris hartelijk dank voor de klus

René van Weeren zei op vr, 02/23/2024 - 16:00

Dag Chris,

Dat woord had ik er niet uitgehaald, compliment! Maar ook een kleine aanpassing :), volgens mij staat er alregenedichsten. De haal van Rypperda doet de laatste letter op een -r lijken, maar is volgens mij een -n.

ChrisvD zei op vr, 02/23/2024 - 16:15

@René
Mee eens!

ChrisvD zei op vr, 02/23/2024 - 17:11

thom Stichtschenn rechte
elcker malen sijns rechtes

René van Weeren zei op vr, 02/23/2024 - 17:38

Chris, mee eens :)

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.