Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Wie kan de laatste woorden ontcijferen? 1616

Er missen nog een paar kleine stukjes. Wie kan mij helpen deze te ontcijferen?

 

... pub. bij den Hove van Hollant geadmitteert residerende

binnen Amsterdamme ende getuijgen naergenoempt

D'eersame Pieter de Cokere cruijdenier

poorter deser stede my notario bekent ende ...

Inder bijdeser forma geconstitueert ende bijdeser

volmactich gemaeckt, ... .... 

geleerden docter Pieter Piphron wonende binnen

Harlingen in Vrieslant, omme uijt sijn constituants

name te manen, eijsschen ende Invorieren van Jan Albertsz 

coornmeter mede aldaer woonachtich alsulcken

eenentwintich guldens twaelff st[uivers] acht pe[nningen] [ƒ21:12:8] als hem...

Reacties (5)

Anonymous zei op do, 05/19/2022 - 15:23

. pub. bij den Hove van Hollant geadmitteert residerende
binnen Amsterdamme ende den getuygen naergenoempt
d'eersame Pieter de Cokere cruydenier op te ...
poorter deser stede, mij notario bekent ende heeft
inder bester forma geconstitueert ende bij desen
volmactich gemaeckt den erentvhesten hooch
geleerden docter Pieter Piphron wonende binnen
Harlingen in Vrieslant, omme uijt sijn constituants
name te manen, eysschen ende Invorderen van Jan Albertsz
coormeter mede aldaer woonachtich alsulcken
eenentwintich guldens twaelff stuivers acht pe[nningen als hem...

René van Weeren zei op do, 05/19/2022 - 15:50

cruydenier op t Water

De naam op 't Water werd gebruikt voor het huidige Damrak

Jan zei op do, 05/19/2022 - 20:56

Veel dank. Dat van Op 't Water had ik over het hoofd gezien, maar dat is inderdaad waar Pieter de Cokere woonde, zoals in andere aktes wordt bevestigd.

Hjalmar zei op do, 05/19/2022 - 23:05

Voor de zekerheid: je weet vast wel dat pub. een afkorting is van 'publiek' (publyck) en dat er op de vorige pagina dan 'notaris' moet staan.

Jan zei op vr, 05/20/2022 - 07:11

Klopt. Dat was de Amsterdamse notaris Frederik Bachman. Dank. 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.