Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Wie helpt met ontcijferen stukje tekst uit 1642

Ik krijg het niet voor elkaar om de bijgaande tekst te ontcijferen!!

 

Ik heb van de in de akte genoemde Hartger Aerdts een geboorteakte gevonden waarbij de naam van zijn vader Aerdt Henricks is.......

 

In deze akte herken ik de naam van Hartger Aerts, Willem Aerts en iets van zaliger vader Aerdt Hartgers. Ik kan echter de strekking van deze akte niet achterhalen.

 

 

Dus alle hulp is welkom.

 

mvgr

Alfred

 

 

Reacties (3)

René van Weeren zei op za, 04/30/2022 - 14:33

Voor Brinck en[de] Schrafhert, schepenen, compareerden M[eeste]r
Henrick Proijt en[de] Cornelis Harmsz en[de] worden
burgen als voor 't anoden? recht is voor Hartger
Aerdtsz, Willem Aerdts en[de] die t'saementlicke
voorkynderen van zal[iger] Arndt Hartgersz
voor soodaene erfnisse en[de v[er]sterf, als haer midts dode
van haeren z[aliger] vaeder Aerdt Hartgersz eenich-
sints aengeërft en[de] aenbestorven is, des beloofden
Hartger en[de] Willem Aerdtsz voor haer selven
en[de] sich sterckmaeckende voor haere t'saementlicke
mede-erffgenaemen haere burgen van dese
burgtocht vrij, quijt en[de] schadeloos te holden.  onder
[ver]ba[n]dt van de v[er]sz[eyde] erfnisse en[de] alle haere andere
rede en[de] onrede, present en[de] toecomen[de] goederen.
Sonder argelist. Actu[m] den en octob[ris].

Het betreft dus een borgstelling voor de erfgenamen van Arndt Hartgersz. de term voorkinderen wijst er op dat Arndt Hartgersz ten minste twee maal getrouwd is geweest: de voorkinderen zijn dan de kinderen uit het eerste, Hartger en Willem die hier genoemd worden zouden dan kinderen uit het laatste huwelijk zijn.

gouwenee; zei op za, 04/30/2022 - 14:35

Voor Brinck ende Schrassert, schepenen, compareerden sr.
Hendrick Proyt ende Cornelis Harmsz, ende voor de
burgen als voorsaycken recht is, voor Hartger
Aerdtsz, Willem Aerdtsz ende die t'saementlicke
voorkynderen van zaliger Arndt Hartgersz,
van haeren zaliger vaeder Aerdt Hartgersz eenich-
sints aengeërft ende aenbestorven is, des beloofden
Hartger ende Willem Aerdtsz, voor haerselven
ende sich sterckmaeckende voor haere t'saementlicke
mede-erffgenamen, haere burgen van dese
burchtocht vrij quijt ende schadeloos te holden, onder
verbandt van de voorsz. erffenisse ende alle haere andere
rede ende onrede, present ende toecomende goederen,
sonder argelist. Actum den 30en October 1642.

Alfred Kroes zei op za, 04/30/2022 - 14:47

René en Gouwenee heel erg bedankt, hiermee kan ik verder!

René bedankt ook voor de toelichting, ik kan weer verder op zoek!!

 

mvgr

 

Alfred

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.