Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

wie helpt en controleert dit testament stukje

fol:237
No. 90
Op huijden den 23e maij 1646
compareerde voor mij Jacob
van de Doorslag notaris 's Hoofs
van Utrecht binnen Utrecht
geadmieteerd en de getuijgen nagenoemt
De hooggeboren Heer Frederick
Lodewijck Willem Baron van Reede
Grave van Athlone Heer van
Amerongen V.L.L. wegens de
Heeren edelen en Ridderschappe
Comparerende te vergaderinge
vande Ed. mog. Heeren Staten
's Landt van Utrecht X
ende exhibeerde aen ons int
bij ............. van den .............
Heere Johan Conrad Copes van
Hasselt momboir des .........
Gelre en Graefschaps Zutphen als
Specialc gemachtigd vande Hoog welgeboren
Vrouwe Margreta van Reede
Douaaiere van Isendoorn a Blois
tot den Casnnenburg geassisteert
met haer Hoog welgeboren kleijn soon
den Hoog welgeboren Heer Joannes
Bastiaans van ....land van Dobbesteijn
tot Eijenburgh ..........
procuratie voor de Edele Grootmogende kerx
heeren .................... de stadt
Arnhem gepasseert den 18 maij
1747 alhier vertoond Item
den Heer Zeger Verbeck secretaris
van Weste, voorts al gevolmach-
tige voore de Hoog welgeboren
vrouwe Anna Urselina van Reede 
Douariere van Lijnden tot Blitterwijck
van de Hoog welgeboren freulijn
Rijniera van Reede tot Lievendael

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op ma, 06/07/2021 - 08:46

fol:237
No. 90
Op huyden den 23e may 1747
compareerde voor mij Jacob
van de Doorslag, notaris 's Hoofs
van Utrecht, binnen Utrecht
geadmieteerd en de getuygen nagenoemt
den hooggeboren Heer Frederick
Lodewijck Willem Baron van Reede,
Grave van Athlone, Heer van
Amerongen etc. etc. etc., wegens de
Heeren edelen en Ridderschappe
comparerende ter vergaderinge
vande Ed. Mog. Heeren Staten
's Landt van Utrecht etc.
ende exhibeerde aen ons int
bijwesen van den heere en
mr. Johan Conrad Copes van
Hasselt momboir des furstendoms
Gelre en Graefschaps Zutphen als
specialik gemachtigd vande Hoog welgeboren
Vrouwe Margreta van Reede
Douariere van Isendoorn a Blois
tot den Cannenburg geassisteert
met haer Hoog welgeboren kleijn soon
den Hoog welgeboren Heer Joannes
Bastiaans van Burchard van Dobbesteijn
tot Eijenburgh vermogens
procuratie voor de Edele Grootmogende Achtabare
heeren borgemeesteren der stad
Arnhem gepasseert den 18 may
1747 alhier vertoond. Item
den Heer Zeger Verbeck secretaris
van Westervoort als gevolmach-
tiger voore de Hoog welgeboren
vrouwe Anna Urselina van Reede
Douariere van Lijnden tot Blitterwijck
van de Hoog welgeboren freulijn
Reyniera van Reede tot Lievendael

Roel ten Klei zei op ma, 06/07/2021 - 16:14

Heel erg bedankt, respect.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.