Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Wie helpt

Bijgaand 2 regels uit een brief van Godart van Reede Ginckel.

Het meeste kan ik wel transcriberen, maar in de eerste regel staan een woord waar ik geen chocolade van kan maken.

 

Reacties (14)

Andreas zei op do, 11/12/2020 - 20:23

Graag meer tekst aub

 

 

Roel ten Klei zei op vr, 11/13/2020 - 13:49

Denk dat ik het inmiddels heb opgelost, volgens mij staat er "met marche

aent oorlogschip geraeckt" alhoewel ik van de afslag naar boven niet helemaal zeker ben.

Andreas zei op vr, 11/13/2020 - 21:58

Ik heb een transcriptie gemaakt. Ik ben niet zeker van alles. Het is wennen aan dit handschrift.

St Jeemps den 4/14 maert 1690

Eergisteren middach sijn wij hier
gearriveert, en hebben soo commodieu-
sen, en gemackelijcken passasie gehad,
of wij van Haeg naer Uijtrecht
met een trekschuijt voeren, uijt-
gesondert, dat vermits ons te lang
vertoeven,  met moijte aent oor-
loch schip geraeckte gelijck int bree-
de aen Frou van Ginkel schrijve.
De koninck en koningin hebbe
ick in gesontheijt gevonden en ben
van selve met goedertierentheijt
ontfangen, Uwen brief hebbe aen
den koninck eijgenhandich overgeheven

 

Roel ten Klei zei op za, 11/14/2020 - 16:45

Ja dat is inderdaad wennen aan dit schrift. Er zijn zo'n 120 brieven en wil proberen, als ik genoeg brieven heb dit via Transkribus te doen.

Ben je dankbaar voor je antwoord, denk dat je gelijk hebt.

Mag ik je nog een vragen wat op te lossen ?

Andreas zei op za, 11/14/2020 - 18:21

Post gerust meer. Daarvoor dient dit forum.

Roel ten Klei zei op zo, 11/15/2020 - 12:20

Een andermaal vraag ik weer jullie hulp voor een paar woorden in deze brief. De hele brief hoeft niet getranscribeerd te worden maar met 3 woorden twijfel ik. Heb ze geprobeerd te onderstrepen hoop dat het lukt. Het gaat hier om de brieven van van Reede Ginckel aan zijn vader.

Hijzelf ging met Stadhouder Willem 3 naar Engeland en Ierland. Won de slag aan de Boyne en werd daardoor Graaf van Athlone.

Heb een helboel brieven dus zal zo af en toe nog wel eens om hulp vragen.

 

Andreas zei op zo, 11/15/2020 - 14:24

Ik heb toch een volledige transcriptie gemaakt. Net niet alles gevonden, maar je kunt alvast vergelijken met wat jij hebt. Wat betreft de afkorting die tweemaal voorkomt op bladzijde 2: ik heb die geschreven als Uw Edele, al vermoed ik dat er iets anders staat.

U H Ed zou kunnen, of hoe zie jij die tweede letter?

 

Doch noch geene occasie gehad, den
koninck in 't particulier te spree-
ken, het welcke echter verhoope
dat morgen of overmorgen sal kun-
nen doen. De ijersche reijse soo wel
voor den koninck als ons staet noch
vast, ten waere dat bij 't sitten
van 't nieuwe parlement eenige ver-
andering voor quam, het welcke men
echter niet gelooft, maer dat se goedt
resen sullen, ... de verkiesingen lae-
ten sich tot noch toe wel aen sien
en werden de presbiteriaenen het mees-
te uijtgeknijpt, in Ijerlandt hebben
onse troepen eenige victorie bevochten//
gelijck Uw Edele uijt het nevengaen-
de sal gelieven te sien. Ick hoop dat
met de laeste post sal seggen kun-
nen wanneer dat mijne reijse aen-
vanck nemen sal, Uw Edele missive
van den 10de hebbe gisteren voermiddach
ontfangen, er met vreuchde daer
uijt gesien, dat de saecken met Am-
sterdam sijn bijgelegt, dat soo wel
hier, als in onsen Staet veel goedts aen
den koninck melden, den Marquies
van Mompoullan, en den Graef van
...dorp is met sijn min Annetje
hier, en seght den Marquies van
Mompoullan dat hij voor volon-
taire met naer Ijerlandt gaen wil,

Roel ten Klei zei op zo, 11/15/2020 - 17:40

U H Ed dat klopt Uwe Hoogh edele, ja zo ging men destijds met elkaar om. Niet van zoiets als "Beste Vader" Ik vraag mij altijd af of ze ook zo gesproken zouden hebben in de 17e eeuw.

Roel ten Klei zei op zo, 11/15/2020 - 17:45

Andreas, echt weer heel erg bedankt. Het komt overeen met wat is gedacht had. Zelf zag ik vanmorgen ook dat er Presbiterianen stond, de Graaf had ik opgeschreven als Tilodorp, moet nog uitzoeken of die bestaan heeft, maar wie hij met "min Annetje"bedoeld is ook nog een raadsel. Er komen nog meer brieven het een paar vragen. Vindt overigens wel dat je scheve ogen krijgt van dit schrift. Als je lang kijkt zie je sommige verschillen niet.

 

Roel ten Klei zei op zo, 11/15/2020 - 17:50

Andreas, zag nu pas dat je ook nog een paar punt vraagtekens had volgens mij moet daar staan ALTOOS

Andreas zei op zo, 11/15/2020 - 20:33

Tilodorp zou zeker kunnen. Altoos klopt. Zijn min zou zijn geliefde kunnen zijn (een minne is ook een zoogmoeder, maar in deze context onwaarschijnlijk).

Je hebt volkomen gelijk dat dit geschrift de nodige problemen geeft als je er te lang op kijkt.

Roel ten Klei zei op ma, 11/16/2020 - 13:16

Anton, prachtig erg bedankt.

Roel ten Klei zei op ma, 11/16/2020 - 13:19

Andreas, wederom bedankt, voor Tilodorp zie de reactie van AntonS

het is zeer aannemelijk want Flodroff blijkt gedient te hebben onder onze generaal van Gickel.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.