Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

West Indie 1629

Graag verbetering gevraagd van volgende tekst.

Adij 27 decembris Anno 1629.
Is voorscheninge voor Commis aengenomen op het
"Commis op Reeborgen
schip Assistent op het hert"
schip van Brobergen Gysbrecht van Lanschot als
dat hy hem datelyck vervoege schepe voor 2 pond termaent
en alsoo hy Achter totgemene Is soo es hy gestelt voor Assistent
op het schip het Gherts. mits dat hy hem sal transporteren op het
schip van Roubergen soo hy daer in .... comt. Ady 17 Jannuarij
Anno 1630
Is bij pluraliteijt van Stemmen goetgevonden
den enangens van vlissingen by onse schepen naer
gecomen aende vergaderinge toe laeten brengen
omgeexamineert te worden.
Is gecommitteert de heer de Mooren van Perael
voor een sillegifte van het kint van Peter
Adriaensz te bestede ƒ25:
volgende
de resolutie vande xix

Reacties (6)

René van Weeren zei op ma, 04/03/2023 - 10:02

Li-marge:
Commis op Rouborgens / schip
Assistent op het Hert

Adij 27 decembris Anno 1629.
Is voorsieninge voor Commis aengenomen op het
schip van Roubergen Gysbrecht van Lanschot des
dat hij hem datelijck vervoege 'tschepe voor 2 pond termaent
en alsoo hy achter uutgevaeren is soo is hij gestelt voor Assistent
op het schip het Herte, mits dat hij hem sal transporteren op het
schip van Roubergen soo hij daer in zee bij comt. Ady 17 Jannuary
Anno 1630
Is bij pluraliteyt van stemmen goetgevonden
de gevangens van Vlissingen bij onse schepen over-
gecomen aende vergaderinge te laeten brengen
om geexamineert te worden.
Is gecommitteert de heer de Mooren van Perd
voor een pillegifte van het kint
Adriaensz te bestede ƒ25:
volgende
de resolutie vande XIX

 

 

Hjalmar Teunissen zei op ma, 04/17/2023 - 16:24

Is het niet gewoon Sijbrecht (i.p.v. Gijsbrecht)?

HANS zei op ma, 04/17/2023 - 16:42

Lijkt er misschien op, maar er is mij geen Sijbrecht bekend. Als je naar de letter S kijkt in andere woorden, is het toch hetzelfde niet.

Hjalmar Teunissen zei op ma, 04/17/2023 - 18:04

Het is toch echt een hoofdletter S, kijk maar naar de zin 'Is bij pluraliteyt van stemmen...'

Pauwel zei op ma, 04/17/2023 - 19:11

Er staat Sybrecht. 

René van Weeren zei op di, 04/18/2023 - 11:39

Ik sluit mij aan bij Sybrecht...

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.