Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Werk aan de molen

Hulp gevraagd bij de transkriptie van bijgaand document.

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op za, 07/24/2021 - 18:31

Op huyden den tienden April seestien hondert vier en vijftich
soo heeft Aert Willemsz tot Beest gekooft
neeffens Roelloff Huybertsz timmerman tot
Bommel twee muelen roeyen met vier balcke tot
lasten om te gebruycken aen de vernomde roeyen om
ende voor de somma van twee hondert acht en twyntich
gulden, welcke roeyen ende balcke de vernomde
Aert Willemsz ende Roeloff Huybertsz hebben gekooft
door last van den Edelen heer tot Weerdenborgh,
welcke penninghen aen Sander Heyndrickxs nu aen-
stonts de rechte helft sal betaelt werden te
weten hondert veertien gulden ende de ander helft als
huyden over een jaer anno 1655, welcke penninghen ick
onderschreve Ed. heer sal betaelen over een jaer
vernomdt als eyghen schuldt, maer bij gebrecken dat
die hondert en veertien gulden alsdan op haer tijt niet
betaelt wert dat het een maent ofte sees weken
den tijt gepassert ware, soo sal Sander Heyndrickxs
noch hebben een somma van sees gulden bij de hondert
veertien gulden waeronder de Ed. heer dit zelvde
heeft onder teyckent op den twaelliffden
April seestien hondert vieren vijftich,
ick onderschreve Sander Heyndrickxs
bekenne ontfangen te hebben uyt handen van
den Ed. heer ter somme van hondert veertien gulden
in verminderinck, orcont mijn handt desen twaelliffden
April seestien hondert vier en vijftich.
Sander Heyndrickxs.

Den 10 April 1654 aen
Ardt Willemsz gelanght
tot teergelt om dese royen te copen 3.3.0

Den 4 November 1658 bekent
Sander Hendericse voldaen te sijn
van den lesten termijn van den meulen-
roye met de intres vandien.

Stan de Jongh zei op za, 07/24/2021 - 19:05

Beste Geert Ouweneel,

Hartelijk dank voor de transcriptie.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.