Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

weeskamervermelding 1683

In 1683 heeft de weeskamer in Delft iets vermeld over mijn voorvader Dirck Geesteranus.

Ik kan niet lezen wat er precies is opgeschreven.

Wie kan mij helpen?

Alvast dank!

Groeten,

Anneloes

Reacties (5)

René van Weeren zei op wo, 08/12/2020 - 22:35

Dirck Gestranus

Op den 19 mey 1683 is ter weescam[er] ge-exhi-
beert het testamt* tusschen Dirck Gestranus,
m[eeste]rschoemaeker en[de] Brechje de Leeuw, op den
23 januarii 1683 voor de[n] not[ari]s Floris van der
Werff en[de] getuygen binnen deese stadt ge-
passeert, en[de] bij des[elve] voorn[oemde] sijne huysvrouw metten
doot geconfirmeert, waerbij bevonden is de wees-
camer buytengeslooten te weesen. Gedaen
bij den h[er]en Adriaen van der Houff en[de] Joan Frank Meerman,
weesm[eeste]ren.

 

* bedoeld is testament

Andreas zei op wo, 08/12/2020 - 22:36

Dirck Gestranus

Op den 19 meij 1683 is ter weescamere ge:exhi-
beert, het testament tusschen Dirck Gestranus
meester schoemaeker, ende Brechje de Leeuw, op den
23 januarij 1683 voor den Notaris Floris vander
werff ende getuijgen binnen deese stadt ge-
passeert, ende bij de voornoemde sijne huijsvrouw metter
doot geconfirmeert, waer bij bevonden is, de wees-
camer buijten geslooten te weesen, Gedaen
bij de . Adriaen vander houft ende Joan Frank Meerman
weesmeestere

Andreas zei op wo, 08/12/2020 - 22:39

bij de heren
weesmeesteren

Anneloes Maas Geesteranus zei op do, 08/13/2020 - 13:37

Dag Dirck en Andreas,

Dank voor jullie hulp!

Groeten,

Anneloes

Anneloes Maas Geesteranus zei op do, 08/13/2020 - 17:19

Dag Dirck? Ik was blijkbaar door de hitte bevangen... Dank René!

Groeten,

Anneloes  

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.