Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Weeskamer transcription

Dear all,

Who can help with these entries? Many thanks in advance!

Reacties (2)

René van Weeren zei op za, 11/28/2020 - 19:41

Dear JJ Johnson,

I think the entry is incomplete. Here the transcription & translation of the displayed page.

 

Opten IXe[n] julii XVIc-
tweenvijfftich, tusschen
haer, ende haer broeder
ende zuster ter weescamer
gedaen, mitsgaders den
uytgeeff daer jegens
gestelt in guldens van
twintich stuvers, ende
den stuver tot zestich
pen[n]in[gen] Hollandts

Ontfang
volcht den
staet ende
scheydinge

De voorn[oemde] Maria van
---
Oosterwijck most uyt
de gereetste goederen
genieten de somme van
vijffduysent guldens
die haer zijn toegevoucht
fo[lio] XXXVI

Eerst de som[m]e van
hondervyerenvijftich
guldens bij haer genoten,
daerom[m]e hyer - niet

Noch de somme van...

 

EN

On the 9th of July 1652,
between her
and her brother
and sister registered with the orphans' chamber,
as well as the
expenses thereof,
mentioned in guilders,
each guilder
at the value of 20 stuivers,
each stuiver at the value of 60
penningen from the Holland district.

Received
follows an
inventory and the
division

The aformentioned Maria van
---
Oosterwijck shall have from
the goods already processed
a sum of
5,000 guilders
assigned to her
page 36

First a sum of
154
guilders already received by her,
therefore mentioned here as nil

Furthermore a sum of....

JJ Johnson zei op za, 11/28/2020 - 21:20

Thank you René van Weeren! Yes, this is just one page of many, many pages. This is very helpful indeed.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.