Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

weeskamer page 2

Is anyone willing to try to decipher some or all of this? It is the second page in a document that provides for an orphan, Arieantge, daughter of Lambrecht Wm. van Lintschoten and Maritge Cornelisdr. (van der Wyel). Maritge's brothers (van der Wyels), Willem Willems van Linschoten sr. and Willem Willems van Lintschoten the younger are involved. She is an infant and the Lintschoten family has a gunpowder company. They have asked for permission to sell the property, etc. Is there information about an explosion at the factory, or who will take care of the infant? The factory is located 'buiten de waterslootspoort' ; there are side notes where her husband (married 1623) picks up her inheritance. Thanks for any and all advice/help with this transcription!

Reacties (4)

Geert Ouweneel zei op di, 08/04/2020 - 10:05

[Op huy]den den 22en Marty anno 1605...
... weesmeesteren Trijn Meessendochter, weduwe van ...
...oppenbaer, met haer voochts handt ende bekende ontfangen
te hebben van de voochden van t'weeskindt van zaliger Lambrecht
Willemsz van Lintschoten ende Martigen Cornelisdochter van der
Wyel, de somme van drye hondert carolus gulden, welcke
300 gulden sij onderhouden sal op renten, te lossen den penning
16 als tot 18 gulden 15 stuyvers s'jaers, vrij gelts van allen
lasten, nyettegenstaende enige placaten ofte ordonnantien ter
contrarie ende sullen verschijne den 23en Marty daer-
van den 23e Marty anno 1606 t'1e jaer wesen
zal, ende soo voorts jaerlix gedurende totte volle
aflossinge toe, die zij belooft te doen op weescamers
recht als een half jaer te vooren gewaerschout zijnde
daeronder verbindende specialicken haer huys ende erve
staende aen de suytsijde van de Geerwech alrenaest Jan
Joosten corendrager aen de westsijde, ende voorts haer
persone ende andere goeden subject allen rechten ende
rechteren, ende ter exedcutie van de weescamer compareerden
mede  Mees Dircxz Cruyer haer vader ende
Pieter Claesz van der A, wonenden in zuyteynde
ende stelden henselven daervooren als borgen ende
mede principalen, renuncierende de benefiten ordinis
ende divisionis, disponerende dat men den principael
eerst moet aenspreken ende dat men de schulden soude
mogen delen, renuncierende mede den rechten van
eenige andere goeden te mogen aenwijsen omme
executie aen te doen, dan de goeden hen comparanten
elx int particulier ende prive toebehorende als van de /
... borgen heuren ...
ter executie als vooren ...
Trijn Meesen onder allen verbanden ...
haer voorn. borgen hyervan te vrijen ...
de comparanten wanneer zij rente van ...
willen lossen tselve den weesmeesteren ...
een half jaer te vooren te insinueren ...
Symon Adriaensz van Groenewegen ...
Reqerss van der Burch weesmeesteren.

In the margin:
a deal about how tot pay the money.

There is no information about an explosion at the factory,nor about who will take care of the infant. There is no information about where the gunpowder factory was located. There are side notes about how to pay ten 300 guilders.

Trees Meesen admits to have received from the guardians of the orphan of the deceased parents Lambrecht Willemsz van Linschoten and Maritgen Cornelisdr. van der Wyel an amount of 300 guilders. She gets interest from this money, about 6,25%, which she will pay annually in instalments of 18 guilders 15 stuyvers. Two men stood security for a correct payment, her father Mees Dicxz Cruyer and Pieter Claesz van der A.

JJ Johnson zei op di, 08/04/2020 - 17:10

Brilliant! Thank you so much, Gert Ouweneel. The next paragraph seems to have the same language (I'm trying to match your transcription), with new names and I can see 'cruyt...' in the text. Can you see the dates and names? I am also interested in the side bar, where it seems that Jacobus van Oosterwijck, married to the orphan from 1623, has taken out some principal to buy something? This is just page 2 of about 6 associated with this document collection. Your transcription help is amazing. 

heihorst zei op wo, 08/05/2020 - 17:19

Ik vond op internet de volge gegevens. Mischien nuttig?

Gevonden op : http://www.grachtengebieddelft.nl/content/kleine-canon-van-tien-hardnek…

7 Het in 1654 ontplofte Kruithuis, op de plek waar later de Paardenmarkt werd aangelegd, werd vervangen door het Kruithuis aan de Schie.

Niet waar! Het ontplofte Kruithuis behoorde toe aan het gewest Holland en West-Friesland (de regionale overheid), waartoe onder meer ook het Armamentarium aan de Korte Geer en de Affuitmakerij aan de Houttuinen behoorden. Het ontplofte Kruithuis werd vervangen door een (lang geleden alweer afgebroken) Kruithuis aan de Buitenwatersloot, ter hoogte van de latere Kogelgieterij. De landelijke overheid, de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën, ofwel De Generaliteit, bezat in Delft ook militaire magazijnen zoals het `Generaliteitsmagazijn' aan de Oude Delft naast het tot weeshuis herbestemde voormalige St. Barbaraklooster en een kanonnenopslag in de kapel op de hoek van de Nieuwstraat (nu de St.-Hippolytuskapel). De Generaliteit gebruikte twee waltorens voor de opslag van buskruit. Na de kruitramp in 1654 was dat niet meer toegestaan en werd als vervanging, in 1660, het nog steeds bestaande ‘Generaliteits Kruit Magazijn' aan de Schie gebouwd.

 

 

JJ Johnson zei op wo, 08/05/2020 - 17:40

Yes, it's useful. Thank you! 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.