Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Weeskamer Mechelen over nalatenschap Ingel Van Robbroeck (3)

laatste deel van deze akte

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op zo, 06/21/2020 - 22:34

in Hatringe te besitten ende van sijnen vader aenveert
te hebben een stuck lants ...gemeten, gelegen onder
de voorsz. prochie van Rumpts achter de kercke aldair,
genaemt het Dry Hoecken d' welcek  belast is met een
braspenninck s'heeren chijns, waervan hij den brief
tegenwoordelijck nyet en is hebbende ende dat voor
den tijdtg van twee jairen, d'leste darivan sal comen
te verscheynen halft Meert 1634 voor sesse guldens
t'sjaers.

Aldus geinventariseert ende gepasseert binnen
deser stadt Mechelen ten bijwesen ende overstaen
van de voorsz, Anthony Snijers, Jacques Blonden ende
des voorsz. Adriaen van Campe op den iersten July
1632.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.