Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Weeskamer Leiden 1576/77

Bijgaand een lastige tekst van de Leidse weeskamer uit 1576/77 (comparatieboek) m.b.t. een voorouder, Pieter Claes de Bont.

Wie kan de volgende transcriptie nakijken en aanvullen?

Linker gedeelte:

Opten IXen January 1577 is de moeder ge…

mit P[iete]r haer zoon ende v[er]thoon[de] de moeder zeker

accoort met h[ae]r gemaect, als hij tot zijn[en] man[nen}?

dagen gecomen was. gedaen inde[n] jaere 1575

zoe hij als zijn[en] moeder v[er]claerde oudt was

omtr[ent] 28 jaren

 

Rechter gedeelte:

Woonsdage den XXVIen decemb[er] 1576

M[eest]ren … mal[en] Jacob Tho[ma]szn ende J Jansz v[oor]s[creven]

missive

Pieter naer gelaten weesk[in]t van Claes Andr[ies]z goutsmit

gewon[nen] bij Jannetgen W[ille]mdr. seggen[de]  gehijlict en[de] XXV jaeren

oudt zijn[de] verzocht zijn[en] moeder nu woon[ende] tot delf

te bescheijne[n] Jegens huer 8 dagen ten sijne

me[n] haer gehoort.. …  t’accorder[en] van s vaders affi

gement zijn[en] moeder t bewijs nu gedaen ofte ter camere

gebr..t en heeft siet

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op ma, 04/24/2023 - 13:50

Niet alles kunnen oplossen:

 

[Linker gedeelte]
Opten IXen January 1577 is de moeder gecompareety
mit Pieter haer zoon ende verthoonde de moeder zeker
accoort met haer gemaect, als hij tot zijnen mondigen
dagen gecomen was. Gedaen inden jaere 1575,
zoe hij als zijnen moeder verclaerde oudt was
omtrent 28 jaren

[Rechter gedeelte:]
Woonsdage den XXVIen December 1576
Meestren … malen, Jacob Thomasz ende J. Jantsz voorscreven

Missive
Pieter, naergelaten weeskint van Claes Andriesz, goutsmit,
gewonnen bij Jannetgen Willemsdr. Seggers, gehijlict ende XXV jaeren
oudt zijnde, verzocht zijnen moeder, nu woonende tot Delft,
te verscheijnen jegens huyden 8 dagen ten fyne
men haer gehoort.. … hem t’accorderen van s'vaders erffe
gemerct zijnen moeder t'bewijs nu gedaen ofte ter camere
gebracht en heeft siet

Louis v. V. zei op ma, 04/24/2023 - 14:51

Dank voor de reactie, Geert, m.b.t. deze lastige tekst.

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.