Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

weeskamer Delft

Kan iemand mij helpen met het transcriberen van bijgaande inschrijving bij de weeskamer van Delft? Dit is wat ik er zelf tot nu toe van heb gemaakt:

Thomas Gijsbrechts van Diemale
Op de 19 December 1654 compareerde voor
weeskamer Magdalena Jacobs … …
heijt van Thomas Gijsbrecht Diemale huisman niet … weet
ofte leef ofte doot is geadsisteert met Jan van
… ende Jan Buijsonnet als voogden van haer
kinders … … … in groot
armoede te sijn hebben … mosten …
senteert dat hij de … onder haer mans … tot haer
der kinderen onderhoudt sal mogen ontfangen
bij Evert van Bleijswijck … Mr Maerten Pann…
meesters

Bij voorbaat dank,
Wim Hilbrants

Reacties (6)

Herman Geurts zei op do, 07/19/2018 - 12:49

Een poging:

Thomas Gijsbrechts van Diemale
Op de 19 December 1654 compareerde voor
weesmeesteren Magdalena Jacobs en Remits Dort(en) lands-
heijt?
van Thomas Gijsbrecht Diemale huisman dien en niet en weet
ofte leef ofte doot is geadsisteert met Jan van
[Harts] ende Jan Buijsonnet als voogden van haer
kinders des verclarende selve in groot
armoede te sijn hebben haers derhalven de moeder? gecen-
senteert dat sij de penningen ……………pond groot staande tot Cortijck ( Kortrijk?   )                                                                            in Vlaenderen onder haer mans vriend tot haer
der kinderen onderhoudt sal mogen ontfangen heden
bij Evert van Bleijswijck en Mr Maerten Pauwens?
meesters

Petra Schoenmaker zei op do, 07/19/2018 - 14:06

..vermits uitlandicheijt..

..de moeder geconsenteert dat sij de penn[ingen] ontrent twaelf pond groot staende..

Herman Geurts zei op do, 07/19/2018 - 14:46

# etra. Dank je .

Vermits uitlandicheijt Lees het nu ook. :) 

Geconsenteert had ik wel goed gelezen ,maar verkeerd getypt .

Chris van Dijkum zei op do, 07/19/2018 - 21:15

Thomas Gijsbrechts
van Diemale.
Op den 19 decemb. 1654 compareerden voor
weesmeesteren Magdalena Jacobs en vermits d’uutlandic-
heijt van Thomas Gijsbrechts, haaren man, die men niet en weet
ofte leven ofte doot is, geadsisteert met Jan van
Harten ende Jan Buijsonnet als voochden van haer
kinderen die verclaerde deselve vrouwe in groot
armoede te sijn, hebben haere derhalven de moeder gecon-
senteert dat sij de penningen ontrent twaelf pond groot staende tot Cortrijck
in Vlaenderen onder haer mans vrienden tot haer
der kinderen onderhout sal mogen ontfangen. Gedaen
bij Everd van Bleijswijck en mr. Maerten Pauw wees-
meesteren.

Chris van Dijkum zei op do, 07/19/2018 - 23:18

r. 5 haeren
r. 11 er lijkt Vlaerderen te staan

Wim Hilbrants zei op zo, 07/22/2018 - 14:15

Allen die hebben bijgedragen: bedankt. Er liggen bij mij nog een paar inschrijvingen bij de Delftse weeskamer te wachten op ontcijfering. Als ik daar zelf niet uit kom, leg ik ze wel weer aan dit forum voor.

Wim Hilbrants

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.