Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Weeskamer Amsterdam, 1653. Aanstelling voogden?

Dit is lijkt een aantekening te zijn over de aanstelling van voogden over de kinderen van de overleden Jan Jansz Tijm, bij de Weeskamer van Amsterdam. Wie kan helpen dit te ontcijferen?

Hartelijk dank!

Reacties (2)

René van Weeren zei op ma, 01/17/2022 - 20:48

Nog niet alle woorden, maar vast een start...

 

Den 26 novemb[er] 1653 hebben de heeren weesmeesteren
tot voochden over de naergelaten kinderen z[aliger] Jan Jansz
Tijm ende tot adminstrateur over der selver goederen gestelt
ende geordonneert Aris Claesz Backer ende Jan Jansz Tijm, huystim-
merman, omme der voorsz[eyde] kinderen recht ende gerechtigheyt op
ende wegens eenen yegelijk alomme waer te nemen, te bevorderen,
en[de] v[er]antwoorden ende voirts alle der selver goederen tot
haer meest nut, oirbaer ende profijte te beg.... ende administre-
ren, welck voochdije ende administratie d' voorsz[eyde] Aris
Claesz en[de] Jan Jansz Tijm ..... ..... .... hebben
aengenomen ende belooft hen daerinne te quijten naer 't  behor
tel[ijck] .....

Jan zei op ma, 01/17/2022 - 22:14

Maar wel het grootste deel. Veel dank!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.