Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Weeskamer akte 1593

Would very much appreciate help with completing my partial transcription of ths weeskamer record. Transcription effort to be attached.

 

Thank you, Luke.

Reacties (3)

Luke Janmaat zei op di, 12/08/2020 - 05:25

Transcription effort. Typing in red needs help. No doubt there will be a few other words needing attention. 

Geert Ouweneel zei op di, 12/08/2020 - 08:19

Most of your transcription is correct.

I only give you a few corrections and words fitting in your gaps.

 

Op huyden den 8en Aprilis anno 1601, soe es uuyte voirsz. does bij de
kinderen van Willem Claesz gelicht den brieve van den uuytcoop van haere
moederlicke erffenisse ende besterffenisse bij weesmeesteren Cornelis Dircxz,
Henrick Andriesz ende Claes Jacopsz.

Voorts is ten voirsz. dage een does in de weeskist mit brieven geleyt toecomende
die weeskinderen van Jan Ghijsbertsz Colff, schoenmaekcer tot Woerden die
hij in echten state bij zaliger Oetgen Jan Elbertsz dochter geprocreert heeft.

Op den 13e dach Aprill 1602 zoe is uyte weeskist gelicht eenen vrij brieff
met noch eenen brieff daer inne doorsteeeken, zijn toecomende de twee weeskinderen
van Jan Gijsbertsz Colff, schoenmaeker verleden bij Gerrit Pietersz, anders
genompt Gerrit Jansz, inhoudende een hooftsomme van vijf hondert vijftich
gulden, geypotiqueert op de thiendalff mergen van den voorsz. Gerrit Pietersz, gedaen ter
presentie van Claes Dircxz, Willem Dircxz Buytkerck, weesmeester, Cornelis Dircxz
ende Claes Gijsbertsz, schepenen.

Op huyden den 26e October
anno 1601 zoe is dese does
mit alle die resterende
brieven uuyte weeskist
gelicht ter poresentie van
Willem Buyterkerck ende
Claes Jonge Dircke,
weesmeesters in t'bijwesen
van Claes Danielsz scoenmaecker
ende David Allerts, scepenen tot
Bodegraven voorsz.

Luke J. zei op di, 12/08/2020 - 20:32

Geert, thank you ever so much. I have learned from your assistance. Luke J.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.