Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Weer niet eenvoudig 1423 Antwerpen

1423 Frans de Colenaer deb Boudewijn Snoye land buyten de Roepoerte by des H Gheestmolen van Ste Willeboorts, Coepoerte tuss de Heerstrate en tWilloc

Sr #9 f 276 r 003 – r004

 

1. Frans de Colenaer debet Boudewin Snoye aut latori XLII schilde elke

2. schilt gherekent II schellingen grooten brabantse prout .. Dandum inde Bamisse merckt proximo oft op

3. VIII op X dage ….obligavit een bloc lants ad fundo gesthaen

4. buyten de copoerte by aen Heylich Gheestrate ende Sint Willeboerts houdene II

5. ghemete ….

 

1. Boudewin Snoye vercocht Frans de Colenaer een bloc lants ad fundo houdende

2. II ghemete …. ghelegen buyten de copoertestrate dHeylighe

3. Gheestmoelen ende aende kerke van sinte Willeboerts tussen de Herenstrate gestaen

4. op tWilloc. Droech te waerne op te …..op

5. alsulken schilt elke op heeft de Heylighegeest ende kerk van Onser

6. Vrouwen …. op heeft ende anders nyet.

Reacties (2)

Michel G. zei op za, 04/22/2023 - 08:56

1. Frans de Colenaere debet Boudewijn Snoye aut latori XLII schilde, voer elken
2. schilt gherekent II schellingen grooten brabants prout. Dandum inde Bamisse merct proximo oft
3. VIII oft X dagen onbegrepen obligavit een bloc lants cum fundo ghelegen
4. buyten de Roepoerte by des Heylich Gheestmolen van Sinte Willeboerts houdende II
5. ghemete parum magis aut minus

 
1. Boudewijn Snoye vercocht Frans de Colenaere een bloc lants cum fundo houdende
2. II ghemete parum magis aut minus ghelegen buyten de Roepoerte ^omtrent^ des Heylich
3. Gheestmolen van der kerken van Sinte Willeboerts tusschen de Heerestrate
4. ende tWilloc. Droech op te waerne ende te claerne op
5. alsulken chijs alse op heeft de Heylighegeest vander kerken van Onser
6. Vrouwen tAntwerpen dair op heeft ende anders nyet.

Guido Snoeys zei op zo, 04/23/2023 - 18:56

Bedankt Michiel , je maakt er elke keer een duidelijke acte van ..

 

Guido

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.