Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

weer een vervelende

Willen jullie nog maar weer eens meekijken, voor mij is dit een lastige.

veel te doen, en men kan hem beswaerlijk
ergens over te spreecken komen aanstaende
donderdach sal het miuwe parlement
sitten en wil van haer conduitien
veel dependeren ondertussen soo isser
wat schaersheijt van gelt, nijt versaecken
dat niemant op de laeste gecomen ......
de penningen gelt schieter wil voor-
dat se de continantie van aenstaende
parlement sien, en raecken de troepen
ten achteren, ick geloove dat U.H.Ed
met de voorige post de groote tijding uijt
Switserlant geschreven hebbe, van dat de
Canton van Barn en zurich aen onse
koninck het nenen van 4000 man heb-
ben toe gestaen dat alle staetse officieren
hebben inde .boeten geslaegen die het
verleden jaer tegens het rijck hebben
gedient, den  heer van Gravemoer
is gisteren uijt IJerlandt gearriveert
dick en vet, en seijt dat de sieckten
daer ten eenenmael cesseren de Deenen
sijn al over en sal den Hartoch van
Schonberg daer nu mede bij de 19000
man bij den anderen hebben, vant franse
sel...... werdt dinsen. gesproocken doch
se kunnent senden,wanneer se willen
soo lange als onse vlooten niet in zee
sijn. De koningin van Spaenjen is eijn-
delijck, en ten laetsten vertrocken, en
sal apparent bij dit schoone weder
nu al voor sijn mijn verlangt dat

 

Reacties (2)

Andreas zei op do, 11/19/2020 - 17:36

Ik ben niet van alles zeker, maar dit is hoe ik het lees:

 

veel te doen, en men kan hem beswaerlijk
ergens over te spreecken komen aanstaende
donderdach sal het nieuwe parlement
sitten en wil van haere conduiten
veel dependeren ondertussen soo iss er
wat schaersheijt van gelt, uijt oorsaecke
dat niemant op de laeste gecomen heeren
de penningen gelt schieter wil, voor-
dat se de continantie van't aenstaende
parlement sien, en raecken de troepen
ten achteren, ick geloove dat U.H.Ed
met de voorige post de groote tijding uijt
Switserlandt geschreven hebbe, van dat de
Cantons van Barn en Zurich aen onse
koninck het nemen van 4000 man heb-
ben toe gestaen, en alle haere officieren
hebben inde boetes geslaegen die het
voorleden jaer tegens het rijck hebben
gedient, den  heer van s'Gravemoer
is gisteren uijt IJerlandt gearriveert
dick en vet, en seijdt dat de siecktens
daer ten eenenmael cesseren. De Deenen
sijn al over en sal den Hartoch van
Schonberch daer nu neder bij de 19000
man bij den anderen hebben, van't franse
secours werdt divers gesproocken, doch
se kunnen't senden,wanneer se willen
soo lange als onse vlooten niet in zee
sijn. De koningin van Spaenjen is eijn-
delijck, en ten laetsten vertrocken, en
sal apparent bij dit schoone weder
nu al over sijn mijn verlangt dat

Roel ten Klei zei op do, 11/19/2020 - 19:19

Andreas, erg bedankt. Het blijkt wel dat stadhouder Willem III van allerlei volk uit Europa gebruik maakte. Heeft de republiek natuurlijk veel geld gekost. dat den  heer van s'Gravemoer is gisteren uijt IJerlandt gearriveert Dick en vet. Wat zou daarmee bedoeld worden?

Heeft hij niets uitgevoerd of heeft hij lekker lopen plunderen ??

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.