Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

weer een ter controle

De commissaris van den Esch is sollici-
teren naer penningmeesterschap
van schielandt vacant geworden door 
de doot van de heer s'Gravenmoers
swaeger en heeft den secretaris
Beaumont voor sijn patroon die 
neffens den Heer van Achtienhoven 
en d'andere Heemvader van Delfland
daer van d'Elechie heeft soude
Ick gedienstig bidden dat bij aldier
Oranjes ... op de nominatie kompt
UHEd hem bij de Heer van Achien
Over tot d'electie met ernst gelief-
de te recommanderen.
St Jeemps den 1 april 1690
Men seijdt dat te desen dach Hollant-
se brieven aengekomen sijn,doch ick
hebbe die tot noch toe geene ontfan-
gen soo dat niet weete of U.H.Ed al
Uyt den Haeg vertrokken is,of dat 
sich noch daer bevindt ick hoope
dat alle mijne brieven wel overkomen
en hebbe noch niet gemanqueert
twee mael per week te schrijven 
niuws isser jegenwoordich gansch
weijnich dan dat het parlement
dagelijcks  vergadert over de geltmidde-
len en zijn voorleden Vrijdach d'or-
dinaire Revenuen voor  s'Koninks
leven geconpenteerd uyt genomen.

Reacties (2)

Andreas zei op vr, 11/20/2020 - 20:21

Waar jij Oranjes... schreef, lees ik, na lang kijken, van der Es, dezelfde van der Esch uit regel 1 dus. Kan iemand anders hier eens zijn/haar licht op werpen?

 

Den commissaris van der Esch is sollici-
terende naer't penningmeesterschap
van Schielandt, vacant geworden door
de doot van den Heer s'Gravemoers
swaeger, en heeft den secretaris
Beaumont voor sijn patroon, die
neffens den Heer van Achtienhoven
en d'andere Heemvaeder van Delflant
daer van d'Electie heeft, en soude
Ick gedienstich bidden, dat bij aldier
Van der Es op de nominatie kompt,
U. H. Ed. hem bij den Heer van Actien
over tot d'electie met ernst gelief-
de te recommanderen.
-------------------------------------------------------------------
St Jeemps den 1en april 1690
Men seijdt dat ter desen dach Hollant-
se brieven aengekomen sijn, doch ick
hebbe der tot noch toe geene ontfan-
gen, soo dat niet weete of U. H. Ed al
uijt den Haeg vertrocken is, of dat
sich noch daer bevindt, ick hoope
dat alle mijne brieven wel overkomen
en hebbe noch niet gemancqueert
twee mael per week te schrijven,
niuws iss er jegenwoordich gansch
weijnich dan dat het parlement
dagelijcks  vergadert over de geltmidde-
len, en sijn voorleden Vrijdach d'or-
dinaire Revenues voor  s'Koninks
lenen geconsenteert, uijtgenomen

Roel ten Klei zei op za, 11/21/2020 - 16:21

Andreas, je hebt volkomen gelijk hoor het staat er inderdaad.

Zeker als je de tekst beter uitvergroot. Leuk is ook dat je ziet dat in de 17e eeuw de schrijfwijze van "St.James" ook anders was dan nu. Er stond waarschijnlijk geen bord aan de stadspoort van Londen.

Ben benieuwd waar hij geslapen heeft.

Is er iemand die Transcript gebruikt ?

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.