Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

weer een moeilijke

te houden, gelijck de tijdt leeren sal, ick
sal eerdaechs een proef nemen vande constinuele
hoop, en belasten die gegeren werden, en eijschen
de hurrivantie vant Jag: Ampt. doch ick twijfe-
le oft sal werden geaccordeert, den vire
admirael Almonde is uijt de Midlantse
zee ontboden, om met ........ bij hebben scheepen
de beloofen te  verstrecken doch men 
kent het secreet, ick versoecke dat
aen den Heere  Blanche mijnen dienst gemaekt
senteeert worde en blijve etc.
Wat de Heemraets plaetsen aenbelangt ick
hoope soo lange niet uijt te blijven of datse
selver haest weder sal bevieel en kunnen,
en vindt U.H.Ed: dan gaeft dat mense eens
voor al bij sijn doostampt belijdt daer hebbe
niet tegen vande honner isser doch veel te
doen
Westminster den 15 maij
25 1690
Vermits U.H.Ed: op reij is soo hebbe
deselve met de vorige post  niet  geschreven
inmiddels soo snelle ick ordres gekregen
om te vertrekken, en stae noch desen
dach mijne reijse aen te vangen naer schoit-
landt met steenen van oijen en  en Golstijn
Mijn Zoon blijft hier, een staet de Com-
pagnie vande Heer van Aunerlaerlaen in-
aenstaende week te mankeren die te
Chester met het Hof over sal gaen
Godt hoope ick sal ons alle geluck geven, en
in gesontheijt weder komen laeten, en salt-
ijersche werk wel gaen soot hier niet hapert,
daer noch al veele swaerhoofdich over sijn
de T: worden meer en meer Meester, met

Reacties (1)

Andreas zei op zo, 11/29/2020 - 22:14

niet van alles 100% zeker

 

te houden, gelijck de tijdt leeren sal, ick
sal eerdaechs een proef nemen vande continuele
hoop, en beloften die gegeven werden, en eijschen
de survivantie vant Jag: Ampt. doch ick twijfe-
le oft sal werden geaccordeert, den vice
admirael Almonde is uijt de Midlantse
zee ontboden, om met sijne(?) bij hebbende scheepen
de vlooten te verstercken, doch men 
houdt het secreet, ick versoecke dat
aen den Heere  Blanche mijnen dienst gepre-
senteert werde en blijve etc.
Wat de Heemraets plaetsen aenbelangt ick
hoope soo lange niet uijt te blijven of dat se
selver haest weder sal bedienen kunnen,
en vindt U.H.Ed. dan goedt dat men se eens
voor al bij sijn drostampt belijdt daer hebbe
niet tegen vande honner isser doch niet veel te
doen

----------------------------------------------------------------------
Westminster den 15e/25e maij 1690

Vermits U.H.Ed. op reijs is soo hebbe
deselve met de voorige post  niet  geschreven
inmiddels soo hebbe ick ordres gekregen
om te vertrecken, en stae noch desen
dach mijne reijse aen te vangen over Schot-
landt met de veeren van oijen en  en Golsteijn
Mijn Zoon blijft hier, en staet de Com-
pagnie vande Heer van Auwerkercken inde
aenstaende week te marckeren die te
Chester met het Hof over sal gaen.
Godt hoope ick sal ons alle geluck geven, en
in gesontheijt weder komen laeten, en salt
ijersche werk wel gaen soot hier niet hapert,
daer noch al veele swaerhoofdich over sijn
de T: werden meer en meer Meester, met

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.