Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

wat staat hier precies

 item Henrick Jan den Smetsoen als man ende(Voogd) mombaer (zijn wettige huisvrouw)sijnder huijsvrouwe heeft Anthonissen Tielens, Jacopen Bluijssen ende Jacopen Dielis (Heilige Geest Meesters)proviseurs der tafelen des Heijligen Geest tot Leende, tot provffijt der aermen van Leende voirst. een jaerlijcken ende erffelijcken chijns van tweendertich stuijvers ... in ende wt een stuck lants gelegen inde parochie van Leende tot Oisterick tusschen 1. Henrick Dielis van Veen 2. derffgenaemen van Joest Lambert van Gael 3. den Hezerpadt 4. den Haechwech ... Noch in ende wt een stuck groesen inde Steeneckersdriessen gelegen tusschen 1. Aert Wouters 2. derffgenamen van Jan Thonis 3. Phlips [pagina beschadigt] 4. Herbert Joesten ...

Reacties (4)

René van Weeren zei op ma, 04/11/2022 - 12:13

Jac,

 

Ik vermoed dat je de afbeelding vergeten bent toe te voegen. Of gaat het om de betekenis van de tekst zelf?

Jac dielis zei op ma, 04/11/2022 - 13:11

Het gaat om de betekenis van de tekst

René van Weeren zei op ma, 04/11/2022 - 13:26

Dag Jac,

Omdat er een paar woorden ontbreken, is het niet helemaal zeker, maar de algemene strekking van dergelijke akten is dat de eerstgenoemde zich verplicht een jaarlijkse afdracht te betalen aan de ontvangers. Deze afdracht komt voort uit de genoemde percelen land die dan ook tot onderpand dienen.

 

In dit geval treedt Hendrik Jan, zoon van de smid, op als man en wettelijk vertgenwoordiger van zijn echtgenote; de functie van voogd over zijn echthegnote vervult hij, omdat vrouwen geen zelfstandige zakelijke transacties mochten verrichten. De partij aan wie hij de afdracht beloofde waren functionarissen van de Tafel der Heilige Geest, een Rooms-Katholieke kerkelijke instelling die zorgdroeg voor de lokale bedeling van armen, wezen en weduwen. De jaarlijkse afdracht van 32 stuivers was middels erfenis overdraagbaar. Vervolgens worden de stukken land waaruit deze afdracht volgt benoemd; omdat er geen kadaster bestond, werd destijds beschreven tussen wiens land het betreffende perceel gelegen was.

Jac Dielis zei op ma, 04/11/2022 - 13:33

Beste René bedankt voor je uitleg. Ik ben weer wat wijzer geworden 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.