Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Wat staat hier? Notarieel

Goedendag, ik weet dat het veel gevraagd is. Maar ik kan hier geen koek van maken.
Heb hier 2 akte's betreffende erfenis/obligatie's?

Ik heb het zelf geprobeerd dit heb ik tot nu toe, kan iemand het aanvullen?

"Op den negenden Februari des jaars zeventienhonderd vijfentachtig.
Compareerden voor mij Cornelis van Hoflijk openbaar notaris te Amsterdam.
Bijaan Horne van Hoeland geaomesteerd de heer Joost van Waalwijk Adriaansz
Koopman, wonende binnen deze stad. En de verklaarde verkocht te hebben en dien volgende bij dezen te transporteren. Te rederen en de in vollen vrijen eigendom over te geven aan de wettelijke voogden over de minderjarige Heer Isaac Kops, alsmede eigenaar en de Nalatenschap van ? Grootmoeder ?? NAAM W
" - Volgens mij zitten er veel fouten in, daarbij is het nog niet eens 1/3.

Dank is groot,

Lvr

De bestanden:

Reacties (5)

Lrv zei op do, 11/23/2017 - 13:18

Deel 1 van de akte, in het bericht zelf staat deel 2.

tim van de Staak zei op vr, 11/24/2017 - 08:27

Hallo Lrv,

een fragment van waar jou eigen transcriptie ophoudt:
Erfgenaam in de nalatenschap van dezelfs
grootmoeder wijlen vrouwe Maria Malefijt?
weduwe in den tijd van den heer isaac ten
Fate en zulks ten behoeve van denselven
minderjarige ....

Marjolijn zei op wo, 11/29/2017 - 13:06

Deel 1 van de akte:

Op den negenden Februarij
des jares zeventienhonderd vijfentagtig
compareerde voor mij Cornelis van Hooneigh (?),
Openbaar Notaris te Amsterdam, bijaen
Hove van Holland geadmitteerd
De Heer Joost van Waalwijk Adriaansz,
koopman, wonende binnen deze Stad,
Ende verklaarde verkogt te hebben en
dienvolgende bij dezen te transporteren,
te rederen en de in vollen vrijen eigendom
over te geven aan de Heren Voogden over de
minderjarige Heer Isaac Kops, alsmede
Erfgenaam in de Nalatenschap van dezelfs
Grootmoeder wijlen Vrouwe Maria Malefijt
weduwe in der tijd van den heer isaac Ten
Cate en zulks ten behoeve van den selven
Minderjarige _

Twee Obligatien, uit de Loterije van Ses
Millioenen guldens, gearresteerd den 27e
februarij 1751 groot ieder een duizend
guldens en dus te zamen twee duizend
guldens Capitaal, beedinhoudende (?) tot
lasten van Holland en Westvries Land, ten
Comptoire van den Ontfangen Generaal in ‘s
Gravenhage, staande op den naam van
Cornelis van Dijck, gedateerd den 7e Maart
1751 en geaggreeerd den 10e December 1751.
De eene …….. [denk numers van de obligatie]
en de andere …….[denk nummers van de obligatie]

Marjolijn zei op wo, 11/29/2017 - 14:02

En deel 2:

Welke twee voorschreve obligatien
onder meer anderen op den vierden
dezer lopende Maand Februarij ten
overstaan van den Notaris Gerardus
Wijthoff en getuigen hier ter Stede
aan hem Heer Comparant in eigendom
zijn getransporteerd door Paulus van
Roemburg en deszelfs Huisvrouw
Wijntje Harthoorn, Elisabeth Hart~
hoorn, Dirk Harthoorn en Zeger
van Zandbrink en deszelfs Huis~
vrouw Sophia Harthoorn, als
daartoe het regt verkregen
hebbende zo als bij dat Transport
staat uitgedrukt_
Bekennende bij Heer Comparant van
de Kooppenningen voor de gemelde
twee obligaten, zowegens Capitaal
als daar op te goede Interessen, ten
genoegen voldaan te zijn, den laat~
sten met den eersten Penning en mits~
dien geen regt, actie of eigendom
daaraan te reserveren of te behouden,
maar beloofde dezelve obligatien
voor alle namaning en aanspraak
van eeniegelijk (?) altoos kost en Scha~
deloos te indemneren en te bevrijden,
onder verband van zijn Heer Comparants
Persoon en goederen als na regten _

Gepasseerd in Amsterdam, ten
prasentie van Jacobus Donker en
Hendrik Fock, als getuigen _

{ondertekening door]
JoostvanwaalwijkAerz [want spaties zijn saai]
J Donker
H Fock
…Homrigh
nors. [geen idee of hij dat was, maar in dit geval staat het voor “notaris”]

Uiteraard onder voorbehoud van fouten, maar hopelijk ben je hiermee geholpen.

Marjolijn zei op wo, 11/29/2017 - 14:03

ps: In mijn eerste stukje had ik de naam van de notaris verkeerd, het is zoals ook uit zijn handtekening blijkt Cornelis Homrigh.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.