Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Wat gebeurt er bij het kantongerecht?

Zou iemand deze acte willen 'vertalen'? Ik heb het testament genoemd, maar dat is het eigenlijk niet.

Reacties (5)

Otto Vervaart zei op ma, 05/18/2020 - 14:26

Beste Jacques, deze akte betreft de aangifte van twee nalatenschappen, de aangiftes worden op 16 mei 1861 onder ede bevestigd, het is inderdaad geen testament.

Jacques van der Linden zei op di, 05/19/2020 - 08:58

Graag had ik hier ook de letterlijke 'vertaling', zodat ik ook thuis raak in de woorden die gebruikt worden.

Alvast hartelijk bedankt.

Geert Ouweneel zei op di, 05/19/2020 - 10:10

Heden den zestienden Mei achttienhon-
derd een en zestig, is voor ons Jan George
Frencken, kantonregter te Asten, provincie
Noord Brabant, bijgestaan door onzen griffier
in het gewoon lokaal onzer rechtzitting ver-
schenen Johanna van der Laak, weduwe
Francis van der Linden, winkelierster, wo-
nende te Leende, dewelke in hoedanigheid
van erfgenaam der nalatenschap van Fran-
cis van der Linden, gedomicilieerd geweest te
Leende en aldaar overleden den vijftien-
den November achttienhonderd zestig, in
onze handen heeft afgelegd den eed we-
gens de deugdelijkheid der aangifte der
nalatenschap van Francis van der Linden
voornoemd, voorgeschreven bij artikel 28
der wet van 13 Mei 1859 (Staatsblad no. 36) en
zulks nadat van dien eed aan de compa-
rante duidelijke voorlezing was gedaan.
Waarvan akte die door ons en
den griffier is onderteekend.
H. le Nobel
Frencken griff.

Gratis.geregistreerd in duplo den eenentwintig Mei
1800 zestig, deel 17 folio 37 recto vak 7en
....
De ontvanger
[onleesbare ondertekening]

Jacques van der Linden zei op di, 05/19/2020 - 10:12

Hartelijk bedankt voor de snelle reactie

Otto Vervaart zei op di, 05/19/2020 - 10:53

Ja, deze transcriptie laat goed zien dat het daarmee begint, ik dacht echt dat er twéé nalatenschappen werden genoemd, mooi niet dus.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.