Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Waaijendonk 2

Vriendelijk verzoek tot transcriptie.

Reacties (2)

Geerrt Ouweneel zei op zo, 09/03/2023 - 10:40

Deylonge
Op den 31 July 1676 is een deylonge geschiettt tussen
de erffgenamen van wijlen den heer Jacob Goris,
in sijn leven burgemeester deeser stadt, en vrouwe
Susanna Blanche, in haer leven echtelieden, ende de
erffgenamen van Jan Peters en Jenneken
Janss, in haer leven mede echtelieden, soo van seecke-
ren camp weylants, genaewmt den Wayendonck,
groott ontrent 7 mergen en is bij lotinge
te deel gevallen aen de erffgenamen van wedlged.
heer Goris de helfte van de voorsz. 7 mergen
naest aent dorp Wychen ende aen den
Gadisdonck gelegen ende d'andere helfte
aen de kinderen van Jan Peters naest
de gemeene Broeckse straet gelegen,
over welcke helfte de heer Willem Goris
met de sijne sall mogen uitwegen.

Henk de Kleijn zei op zo, 09/03/2023 - 15:21

Geert, hartelijk dank.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.