Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

W. v. Brederode ...

Deze brief uit 1606 wordt afgesloten met U L...sten alles vrindtwillig...
W. v. Brederode gest...t Cloet...?
Ik zou graag willen weten wat de ontbrekende letters zijn. Wie helpt?

Reacties (10)

herman geurts zei op vr, 08/18/2017 - 10:29

Ik lees:
U Liefsten alles vrindtwillige etcetera
W. v. Brederode gesubstitueert Cloet

j.kuijpers zei op zo, 08/20/2017 - 09:20

Veel dank
J.Kuijpers

Bas den Brok zei op di, 08/22/2017 - 13:18

Ik zou hier lezen: UL[ieden] in alles vrindtwillige / W. v. Brederode ges[eg]t Cloet[ingh]. Dus: gezegd, geheten, genaamd, dictus Cloetingh. De i van in die op st lijkt vind je ook hogerop in de tekst terug.

Nadine zei op di, 08/22/2017 - 21:31

Vind die eerbiedige brief moeilijk te ontcijferen. Ook afkortingen niet gevonden.
Bedankt als jullie mijn transcriptie zouden willen verbeteren.

Naer behoirl[ijken] erbiedinge seer? gunstige goede heer /
en vrindt, volghende v f begeerten en hebbe icke? nijet /
willen tan---- dselve naer te commen ?, ende soude ? /
tselve al over eenighe daghen hebben overgesonden /
gehadt, dan over midts weijnich luijden van ---- /
of sut—sch-- reijsen en hebbe zulcx nijet kunnen /
eer te weghe ----- , waerom - par mij sulken /
voor verexcusert be--- in d--- gevalle thonde ? /
Nijet anders sult mijnen vrindel[ijken] recommanderen? belienen -- /
aenen Bourg—ren B---ckes in alle goede –ronden, met /
bovelinghe des almachtigen, vuijt ---- desen /
15 decembris anno 1606, --- novo /
[verder zoals Bas]

Bas den Brok zei op zo, 09/03/2017 - 16:57

Voor Nadine.

Naer behoirl[ijcke] erbiedinge seer gunstige goede heer / en vrindt, volgen[de] ul[uijden] begeerten en hebbe ick nijet / willen faielueren dselve naer te co[m]men, en[de] soude / tselve al over eenighe daghen hebben overgesonden / gehadt, dan overmidts weijnich luijden van Utr[ech]t / op Sutphen reijsen en hebbe zulcx nijet kunnen / eer te weghe brenghen, waerom ul[uijden] mij sullen / voor verexcuseert believen in dijen gevalle thouden / nijet anders sult mij[ne] vrindel[ijcke] reco[m]mand[atiën] believen tdoen / aen [den] bourgm[eeste]r Buecker en[de] alle goede vrinden, met / bevelinghe des Almachtigen, uuijt Utr[ech]t, desen / 15 decembris a[nn]o 1606, stilo novo.

Stilo novo verwijst naar de sinds 1582 nieuwe stijl van dateren volgens de Gregoriaanse kalender.

Faielueren ... misschien van faillir, falen, vgl. failure, to fail.

Hij deed de brief dus niet in de bus, de brievenbus, maar wachtte erop dat iemand naar Zutphen zou reizen om hem dan mee te geven. Dat was hem dus kennelijk bekend wanneer er iemand naar Zutphen zou gaan en hij wachtte er op met het schrijven van de brief.

Van Rietvelde Johan zei op ma, 09/04/2017 - 10:58

Faielueren: inderdaad misschien van "failleren" -> "er niet in slagen". Zie Inl.gtb.

Chris van Dijkum zei op ma, 09/04/2017 - 13:13

Er staat m.i. faielieren, voor en na de -l- ie (tel de pootjes).

Bas den Brok zei op ma, 09/04/2017 - 13:38

Ja, mee eens, faielieren met een i ipv u.

nadine zei op ma, 09/04/2017 - 19:19

voor Bas,

Hartelijk bedankt voor uw transcriptie alsmede uitleg over tekst, gezegde en woordenschat.

ook bedankt aan medelezers.

mvg,

Nadine

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.