Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Vraag om hulp bij transcriptie notariele akte uit 1726 (1)

Ik worstel nog wat met de tekst van een notariële akte van een van mijn voorouders. Is er iemand die me kan helpen? Elke tip wordt zeer gewaardeerd!

Heidi Timmer

 

“Aan den Bazeldijk

13 September 1726

Aaltie Willems Rietvelt, weduwe van zaliger Dirk Jansz Timmer, woonende aan den Bazeldijk, de getuigen bekent, siekelijk te bedde liggend, egter bequaam om van hare goederen te disponeren, soo uiterlijk bleek dewelcken approbeerde (=goedkeurde) de dispositie (=willsbeschikking) gemaect nevens haren man, voor de notaris Wouterius van Ek en getuige op den 23 Augustij 1720 voor soo veel het pregateren (=erfmaking ter bevoordeling boven anderen van gelijke graad) der ?... als anders Marigjen Dirx Timmer aangaet, en bij desen testeren van? verdere goederen door haer comparants metter doot te ontvanghen.

Declarant? daar uijt te maken aan het kint van Jan Dirx Timmer haer overleden soon, een somme van t ‘seventig g:*, waar? dat kintkint geïnstitueerd (=benoemd?) wert voor des grootmoeders erffenis. En ervan mede gevoordeelt wert dat het niet gecort is, nominerende en instituerende tot erfgenamen inde overigen na te laten goederen hare twee kinderen, met name Pieter Dirxs Timmer, en Marigen Dirxs Timmer #of haar nasaten en steld voort tot voogd over het voornoemde kintskind desgemelt Pieter Dirxs Timmer, en dat met authoriteijt ons altijt ? nevens hem of in sijn plaats aan te stellen, en onder expressus seclusie (=uitdrukkelijke uitsluiting) van oppervoogden, magistraten en weeskamers, en speciaal van de weeskamer der stad Gorinchem en land van Arkel.

Behoudens haar EE (echtgenote van?) eerwaerdigheijt, als ’t welck voor? Staet? de comparants (=persoon verschenen voor notaris) voorgelesen sijnde, declareerde? sij ’t selve te wesen haar testament Ca? en uitersten will, t geen sij begerende dat na haar overlijden sal ? agtervolgt en nagecomen, ’t sij als testament ? legaat gifts ter sulke des doots of onder den levende, soo het best sal komen bestaan, alwaren ? .....

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op vr, 05/17/2024 - 12:17

Zie bij deel 2

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.