Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Vonnis Hof van Holland (tweede deel)

Beste allemaal, 

Zie mijn post van zojuist. Dit is de laatste halve pagina van het vonnis (tekstblok links bovenaan). Heel fijn als een van jullie mij kan helpen!

Groeten Dirk 

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op zo, 03/26/2023 - 09:28

bij memorien ende advertissemente van rechte daervan met sulcke
brieven ende mandamenten als hemluyden gelieven soude t'exhiberen dienen
onder den Hove. Achtervolgende welcken hebben die voors.
partijen gescreven bij memorien ende advertissemente van rechte
ende daervan met sekere mandamenten daerbij gevoucht gedient onder
den Hove ende rechts begeert. T'voorscreven Hoff in rijpe
deliberatie van rade aengesien ende overgelwogen hebbende
alle t'gunt dat ter materie dienende is, in den naem ende van-
wegen des keysers van den Romeynen, conick van Germanien,
van Castille, grave van Hollant, Zeelant ende Vrieslandt,
verclaert dat die voors. gedaechden schuldich sullen sijn te
verclaren huere obedientie, optie, cautie bij den impetrant gestelt,
verclarende dieselve alsnoch souffisant achtervolgende
t'mandement bij den impetrant vercregen ende condempneert den gedaechden
in de costen van desen juridentie ter taxatie ende moderatie van den
voors. Hove. Gedaen in den Hage bij Warment, Colst, Sasbout,
Zuyderhuysen, Nicolai, deken ende secretaris ende gepronuncieert den 29en
Merty anno '35 stilo curie holaandiæ.

Opm.: de aanhef van de vorige pagina moet zijn:
Jan Oom van Wingaerden, contra
Huych Jacopsz ende Claes Wouterssz, gedaechden

dirk meerburg zei op zo, 03/26/2023 - 22:40

Fantastisch!! Heel veel dank. Ik ga meteen op zoek naar het genoemde eerdere vonnis. Groeten Dirk

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.