Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Vonnis Grote Raad van Mechelen (1536)

Beste allemaal,

Een van mijn eerdere posts ging over een vonnis van het Hof van holland uit 1536, dat Geert zo vriendelijk voor mij transcribeerde. Nu heb ik scans van de hoger beroep zaak in hetzelfde geschil kunnen bemachtigen (uit het Rijksarchief in Brussel). Het gaat nog steeds om een erfenisgeschil in de familie Van Zijll uit Oudewater. Zou een van jullie kunnen helpen dit Mechelse vonnis ook te ontcijferen? Heel veel dank wederom! Ik zet de tweede en derde scan in seperate posts. 

Groeten Dirk  

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op di, 04/18/2023 - 08:16

Kaerlen. Allen dengehenen die dese letteren van sententie zullen
zien off hooren lesen, salut. Alsoe van opten 11ten dach van
Octobre anno 1534 proces ende gedinge opgestaen ende geresen waren
geweest voer die van onsen Rade in Hollant tusschen Jan
Oom van Wyngaerden, als man ende voocht van joncvrouwe
Katherine van Zijl, impetrant van mandemente penael, ter
eenre, ende Huych Jacopsz ende Claes Woutersz Pals,
gemachticht van Aechte Wouter Claesz, weduwe, gedaechde
ende opponenten ter andere, spruytende t'voirsz. proces ter
cause ende uyt saeken dat de voirsz. gedaechde hadden doen
arresteren in der stede van Oudewater die goeden ende brieven
toebehoirende der voirsz. joncvrouwe Katherine van Zijl, bij tittel
van successie van wijlen Daniel van Zijl, haeren vader,
onder t'dexel dat de voirsz. gedaechde mainteneren wilden
dat de voirsz. wijlen Daniel bij zijnder huwelicxer
voerwaerde tusschen hem ende Machtelt Bastiaens dochter,
moeder was van der voirsz. joncvrouwe Katherine ende
oic bij zijnen testamente gewilt ende geordineert zoude
hebben dat soeverre deselve joncvrouwe Katherine,
zijne dochter, deser weerelt overlede sonder kinderen
off kindts kinderen achter te laten, in zulcken
gevalle zoude zijne goeden gaen ende keren aen den
rechten erven van denselven Daniel, waeromme de
voirsz. gedaechde ende opdat zij hiervan
souffisante cautie zouden moegen gecrijgen van de voirsz. impetranten,
zeyden t'voirsz. arrest gedaen doen te hebben, ende
deselve impetranten om dat gelicht te hebben op cautie
hadde vercregen zijn voirsz. mandemente penael ende
uyt crachte vandien bevel gedaen doen den voirn.
gedaechden t'selve arrest te lichten op cautie van
te voldoen t'ghewijsde van die van onsen voirsz. Rade
in Hollant, ende soe hen deselve gedaechde geopposeert
hadden tegens t'voirsz. bevel, soe hadde d'exploiteur
van den voirsz. mandemente penael de bevelen /

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.