Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Vonnis d.d. 13 december 1783 – blad 1

Op 13 december 1783 werd er vonnis gesproken tegen Willem van Aalst. Ik kan de acte niet goed lezen, maar ik geloof dat hij een sleuteltje gestolen heeft en daarna ontdekte dat dat sleuteltjes op de geldkist van het tuchthuis van het St. Joris Gasthuis paste. Mijn voorvader Cornelis Maas was binnenvader/conciërge van dat tuchthuis en daarom vind ik het interessant om te weten wat er precies in het vonnis staat. Kan iemand de 4 pagina’s lange tekst transcriberen?

Alvast dank!

Groeten,

Anneloes

 

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op zo, 11/15/2020 - 09:20

Willem van Aalst
Alzoo Willem van Aalst, oud omtrend drie en
twintig jaaren, gebooren binnen deese stad, altans
gedaagde op het raadhuis alhier den gerechte der stad
Delft, buiten pijne en banden van ijzers heeft bekend en
beleeden, dat hij gedaagde zeedert eenige jaaren herwaarts
zoo als jonge leerling en knegt heeft gewerkt bij den
fabricquers Corenelis Maas in het St. Joris gast- en
tugthuis alhier, dat hij gevangene in zijn laaste tijd aldaar
s'weekelijks had gewonnen drie gulden en zeeventien
stuyvers en dat hij gedetineerde daar en booven nog kortelings
van de Eerwaarde Groot Achtbare Heeren Burgemeesteren deeser
[in de marge:]
No. 1
Bovengebragt den
22 November 1783
en na 't tugthuis
den 13 December
1783.
Geen middelen
ons scheepenen bekent.
A.W. van Hoecke
J. van Breda

Willem van Aalst om
redenen als bij resolutie
van de heeren van de geregt
in dato 5 November 1789
staat vermeld twee
jaar aflsag verleend.
H. Vockestaert

Willem van Aalst om de diensten aan de justitie
gedaan op den 2e October 1790 uit zijn confinement
in t'tugt- of werkhuis dezer stad ontslagen.

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.