Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Vestenis 1680

Vriendelijk verzoek voor transcibtie van bijgaande tekst.

Reacties (2)

René van Weeren zei op di, 07/18/2023 - 21:33

li-marge: Dese vestenis den 20
novembris 1680
gecancelleert verthoont

Vestenis
Jan Hendrickx en[de] Marijtgen Reijnen, e[chte]l[ieden] beken-
den op ten 15 aprils 1667 oircondt Jacob Pels
en Everhard Uwens schuldigh te sijn aen Bernt-
gen Jacobs[en], wed[uwe[ van zal[ige]r Aernt de Keyser
eene s[omm]e van 150 g[u]l[den] cum interesse ad 5 percente,
daervoor verbindende het gerechte vier-
de part in huys en[de] hoffstadt, groot in 't ge-
heel ontrent 40 mergen tot Wichen aen 't
Hoge Broeck gelegen, oostw[aerts] het gasthuys
binnen Nijmegen, suidt en west Willem Jansz[en]
Decker en noortw[aerts] d' erffgen[aeme]n van Dielmert
de Raedt

Henk de Kleijn zei op wo, 07/19/2023 - 12:15

René, hartelijk dank .

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.