Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

veste akten Martin van Wermont en Anna van Dael 1632 pagina 3 (van 3)

Hierbij de 3e en laatse pagina. Aanvullingen en correctie zijn welkom.

 

Mijn transcriptie tot dusver:

 

voorschreven sal mogen manen, hen . . . . . , opbeuren, ontfangen / ende als heur eigen schult ende penningen behouden / . . . . .  chierende ende verschijende tot dijen ennde des com. .   / voorgenoemt inde voorseide qualisent daer op geheelijck / ende al tot behoef van de voorseide joffrouwe Anna van / Dael ende deselve . . . . ende dien aengaende geheelijck ende al stellende in sijn ende sijnder voorseide . . . . .  / recht actie . . .  plaetse sonder eenich recht meer daer / aen te hebben ende te behouden in eeniger manieren / actum ut supra (?)

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op do, 04/21/2022 - 08:35

voorschreven sal mogen manen, heysschen, opbeuren, ontfangen
ende als heur eigen schult ende penningen behouden
renunchierende ende verthyende tot dyen eynde de comparant  
voorgenoemt in de voorsz. qualiteyt daerop geheelijck
ende al tot behoef van de voorsz. joffrouwe Anna van
Dael ende deselve daeraf ende dyen aengaende geheelijck
ende al stellende in sijn ende sijnder voorsz. huysvrouwen
recht, actie ende plaetse, sonder eenich recht meer daer-
aen te hebben ende te behouden in eeniger manieren.
Actum ut supra.

 

Eric van Daal zei op do, 04/21/2022 - 12:58

Beste Geert, dank voor je correcties en aanvullingen

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.