Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Vestbrief Breda 1515

Wie kan mij helpen dit stuk te bewerken. Ik kan hier en daar wel wat woorden er uithalen, maar veel te weinig om er iets van te maken. 

Alvast al op voorhand bedankt voor de moeite.

Hierbij ook de link

https://stadsarchief.breda.nl/collectie/archief/genealogische-bronnen/d…

Reacties (2)

Michel G. zei op wo, 09/21/2022 - 19:41

Tielman Hubrechts sone ende Cornelis Jan Jacops Wilden sone scepenen in Bairle
<Ende wij Merten van Ghinhoven ende Anthonis Dyrcx moleneren zone scepenen
der abts van Tongerlo in sijnen hove van Ginhoven>
quamen Anthonie wijlen Henrick van Lantschots dochter wedue wijlen Jannes Haecx
met Jannen Henrick Bacx zone hueren voight etc
als hebbende trecht ende tgedeelte vanden
goeden nabescreven dwelc Jan Lazarus des voirg. Jannes Haecx ende huere sone ^toebehoirde ende dat^ bij ghiften tusschen de levende na
uutwijsen eens instruments geteekent bij heer Wouter Fabri priester in Bairl openbaer notari dwelc
sij Anthonie ons thoende, Jan des voirs. wijlen Jannes Haecx ende der voirs. Anthonien
sone ende Magdalena desselven Jannes Haecx ende Anthonien dochter, beghijne opten beghijn-
hove tot Breda met Cornelisen Ghijsbrechts hueren voight heur etc. 
<Ende de voirg. Jan ende Anthonie ende Magdalena met hueren voighden  inden name van Henricken des voirs.
Jannes Haecx ende der voirs. Anthonien sone buyten lants sijnde den welcken sij vervingen> Ende lijden //

 
dat sij uutgegeven hebben tot eenen gerechten erve Henricken Geryts sone van
Ghilze die erfenissen hier na bescreven te weten. Inden iersten een huijsinghe
ende erfenisse met half de schuere ^ende half de hooye^ ende metten erve daer de selve schuere ^ende hooye^ op staet ende
met hueren toebehoirten ende met anderhalf buijnder erfs dair aen liggende
die gestaen ende gelegen sijn ter Tonnielen aen tZant, oostwaert neven der voirg.
Anthonien Jannes Haecx wedue erve der welcken Anthonien dander helft vander
voirs. schuere ende hooye ^oic^ toebehoirt, suijtwaert aen sHeeren strate, westwaert ende noort-
waert neven des voirs. Geryts van Ghilze erve. Item noch een stuck lants erve houdende
<omtrent ^twee^ hondert ^ende^ vijf ende tachtentich roeden>
gelegen oic aen de Tonniel inde acker suijtwaert neven Jan Moryen erve west-
waert neven Henrick Adriaen Thiels zone erve, noortwaert ende oostwaert neven Jan Shaeren
erve.
< Item noch omtrent twee buijnder beemden geheyten de Diniesdonck(?) gelegen tot
Ghinhoven westwaert aen sheeren strate oostwaert neven Gheryt Wouter Theeuwen zone
Erve ^ende^ suijtwaert neven Mechtelt Haecx erve.>
Item noch een stuck lants geheyten de Bocht houdende imtrent twee buijnder
gelegen aen die Tonniel, oostwaert ende zuijtwaert neven Geryts van Ghilze, west-
waert aen Henrick Brouwers erve ende noortwaert aen der voirs Anthonien
erve. Item noch een stuck heyvelts geheyten den Horst gelegen tot Sondereygen
houdende ontrent twee buijnder ^oostwaert^ neven Jan Zwanen erve, suijtwaert neven Anssem
Geryt Wolfs ende meer andere erven, westwaert neven Jan Moryen erve ende noortwaert
aen sHeeren strate. Om vyer sesters rogs tsjaers erfelijc goet ende custbair. Te(?) dair af
de voirs. Anthonie een sester, de voirs. Jan een sester, de voirgenoemde Magdalena oic
een sester rogs erfelijc ende Henrick des voirg. wijlen Jannes Haecx ende der voirs. An-
thonien sone buyten lants sijnde indien hij leeft oft sijn erfgenamen tvierden sester rogs erfelijc
hebben ende heffen sullen evengelijc uutgaende. Te leveren erfelijc ende alle jair opten
onderpant etc op lichtmisse. Te vrijen met vijf viertelen rogs erfelijc ende met
Noch twee sester ende een viertel rogs erfelijc ende met sHeeren chijnse dair jairlicx ^voir^ uut-
gaende behoudelijck datse medepande blive sullen dairse met recht schuldich sijn etc.

Gevest ^een yegelijc van ons^ alsoe ver wij wijsers zijn. Actum anno XVc ende vijfthien XXI daghe in
augusto

 

Henrick Geryts zone van Ghilze bekende der voirg. Anthonien Jannen Magdalenen ende Henricken

Oft sijnen erfgenamen elken 1 brief van 1 sester uuter vyer sesteren boven .... in  …… ……

 

Hans Van Landschoot zei op wo, 09/21/2022 - 19:53

Michel, 

Wat mooi werk heb je gedaan. Van harte dank u wel hiervoor. Ik zit er soms bij en kijk ernaar, maar geraak niet verder dan enkele woorden hier en daar. Heb er nog verschillende de doen. Moet dus nog veel oefenen.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.