Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Verzoek transcriptie bonboek Leiden 1760

Het gaat mij om t verband Wildenberg / Lit. De letters zijn vóór 1760 niet te lezen voor mij. En volgens mij gaat t om overerven van vastgoed. (Inventarisnummer 6627 van archiefnummer 501A in Archieven, Leiden).

Kan iemand helpen met de transcriptie tot voor de regel van 22 juli 1760?

Reacties (2)

René van Weeren zei op di, 05/03/2022 - 21:21

Op enkele letters/woorden na het stuk tot aan 1760

 

Overmarendorp Lantsijde
BB 394 | Jan Questroij, vettewarier, siet / van de lasten op het volgende / Sint Ursselensteech Oostsijde | IIIIcLXX [=470]
nu Johannes Smalbeen als opt ... voorgaen[de]
22:1:1667 | Is bij hem v[er]coft aen Bartholomeus van Hogenacker vrij om IXc [900] g[u]l[den] gereet gelth
1:3:1687 | Is bij Dirck Snel als getrout hebbende Haesge Hogenacker, dochter en eenige erffgenaem van Bartho-/lomees Hogenacker v[er]coft aen Sara Catoir, wed[uw]e van za[liger] Joost Apourceaux vrij om IIcLXXV [275] g[u]l[den] gereet / gelth
27:5:1704 | M[eeste]r Isaac Boelaart als op 't volgende / Is bij hem mede belast met de VIc [600] g[u]l[den] als op 't volgende / Is bij Casper Vermaes boode mette roede* als daertie geauthoriseert tot het vercoopen van het huys van Isaac / Boelaart vercoft aen Joost Apourcheau vrij om IIcV [205] g[u]l[den] gereet gelt en is bij willig decreer deser vier-/schare gelevert den 25 juny 1711
17:4:1714 | Is met het volgende huys bij hem vercoft aen Daniel Ziel .... belastingh op het volgende huys van de aldaer staende / pacht bovendien om VIIc [700] gereet gelt
26:5:1719 | Is met het volgende bij gem sp[ecialijck] belast met IIIIc [400] g[u]l[den] spruytende uyt saecke van geleende en aengetelde penn[inghen] daervan jaerlijcx intrest betaelt / sal werden jegens 4 ten hondert om Frans van Diepenbeeck | Decreet / De gecass[eerd]brief  van 400 g[u]l[den] / is alhier vertoont den / 2/8 1727
2:3:1728 | Is bij Jan van der Poel als in huywelijk hebbende Catarina Zuideman eertijts wed[uw]e en erffgen[aeme] van Daniel Siel vercoft aen Coenraet / Wildenbergh indt nogh een huys daeraen volgt ... mette belastingh van 't huys opde Haerlemstraet mette voorsz[eyde] pacht om XVc gereet / gelt

 

* bode met de roede = gerechtsbode

Tim zei op di, 05/03/2022 - 22:49

Super bedankt weer, René. T is een vrij moeilijk leesbaar stuk. Fijn dat t getranscript is. Dat leverd weer meer licht op t spoor dat ik volg.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.