Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Verzoek tot vertaling document 1696 (Leeuwarden)

Goedenavond, hopelijk bereikt dit bericht u naar tevredenheid.

 

Ik ben al enige tijd bezig met genealogisch onderzoek van mijn familie. In dit geval de tak Metz die voor lange tijd in Leeuwarden heeft gewoond. Mijn zoektocht is helaas vastgelopen. Uit het bijgesloten document daterend uit 1696 hoop ik misschien toch weer wat aanwijzingen te halen. De tekst is voor mij helaas niet te ontcijferen.

 

Het betreft het trouwen tussen Lourens/Laurens/Laurentius Metz en Anna van Ulsen (?) op 9 mei 1696 (Alle Gezindten, Leeuwarden). Deze gebeurenis vindt u op de rechterzijde van het bijgesloten document. Wat mij echter opvalt is dat (ik kan me vergissen) Anna van Ulsen ook op de linkerzijde van het document wordt vermeld.

 

Ik kijk oprecht uit naar uw reactie. Dank u vriendelijk.

 

Hartelijke groet, Robin

 

Reacties (11)

René van Weeren zei op di, 11/16/2021 - 00:30

Beste Robin,

Het zijn inderdaad twee Anna's van Ulsen, maar wel twee verschillende. Het kan uiteraard ook een vergissing van de klerk zijn dat hij bij de bruiden per abuis twee maal dezelfde naam heeft genoteerd. Beide inschrijvingen zijn immers weliswaar door verschillende secretarissen ondertekend, maar duidelijk van een en dezelfde klerk afkomstig. De afkorting m.ae is mij overigens niet bekend.

 

Hieronder de twee transcripties.

 

Petrus Oensma en[de] Anna van Ulsen, beide in dese stadt naa drie pro-
clamatien hunner echt over den gerecht deser stede sonder eenige protestatie
ofte v[er]hinderinge persoonlijck voor de heer residerende burgem[eeste]r, Lambertus
Fenema en[de] mij, onderges[chreven] als commissarien gecompareert sijnde, hebben
alsnoch v[er]claart malcanderen echte belooft ende getrouwt te hebben, naemen
daaromme aen met elcanderen te leven, als echteluyden nae Godts
Heilich Woort bestaat te doen, sonder malcanderen te v[er]laten voor-
dat Godt Almachtich haar metter doot sal believen te scheiden, waar-
op sij elxanderen de rechterhandt hebben gegeven en[de] d'echt alsoo
bevesticht. In kennisse onser commissarien handen desen 25 april
1696.

[getekend: L. Fenema / 1696]
[getekend: als secr[etari]s F: v. Greven / m.ae. 1296 1696]

Lourens Metz en[de] Anna van Ulsen, naa drie pro-
clamatien hunner echt over den gerechte deser stede sonder eenige protestatie
ofte v[er]hinderinge persoonlijck voor de heer residerende burgem[eeste]r, Hermannus
Crans en[de] mij, onderget[ekende] secr[etaris] als commissarien gecompareert sijnde, hebben alsnoch
v[er]claart malcanderen echte belooft ende getrouwt te hebben, naemend[er]omme
aen met elcanderen te leven, als echtel[uyden] naa Godts Heilich Woort
bestaat te doen, sonder malcanderen te v[er]laten voordat Godt Almachtich haar metter doot sal believen te scheiden, waarop sij elxanderen
de rechterhdandt hebben gegeven en[de] alsoo t[er] echte bevesticht. In kennisse onser commissarien handen desen 9en may 1696.

[getekend: H. Crans]
[getekend: W. v. Dotingh]

Robin Schillemans zei op di, 11/16/2021 - 18:48

Beste René van Weeren, ontzettend bedankt voor deze snelle en uitgebreide reactie. Enorm gewaardeerd.

 

Als ik het zo lees dan zijn we dus verre van zeker dat Laurens Metz in 1696 met een Anna van Ulsen is getrouwd. De vraag is nu met wie dan wel. Hier weet ik zo 123 het antwoord ook niet op.

 

Nogmaals bedankt voor jouw hulp. Hartelijke groet, Robin

René van Weeren zei op di, 11/16/2021 - 19:07

Aangezien het hier een trouwakte betreft, moet het echtpaar enkele weken daarvoor in ondertrouw gegaan zijn in Leeuwarden. Dat levert met zoeken op de bruidegoms naam het paar Lourens Metz en Antie Jans op, in ondertrouw gegaan op 3 april 1696 te Leeuwarden, zie https://allefriezen.nl/zoeken/deeds/01036674-b826-49bc-ac8f-701ba96b396d. De inschrijving moet te vinden zijn via FamilySearch.

Pauwel zei op wo, 11/17/2021 - 12:17

De tweede akte wordt ondertekend door M[einard] van Dotingh, secretaris van Leeuwarden, naar ik aanneem. De eerste akte wordt, denk ik, ondertekend door L[ucas] van Greven; hij was eerste klerk van Leeuwarden. Boven zijn handtekening zal dus niet staan "als secr[etaris]", temeer daar achter het eerste woord een dubbele punt staat als afkortingsteken. Ik stel voor te lezen "abs[ente] secr[etario]", "bij afwezigheid van de secretaris".

Onder de handtekening van Van Greven staat "m. ae. 1296". De enige oplossing voor deze afkorting die ik kan vinden is "memoriae aeternae", "in/ter eeuwige gedachtenis"; 1296 zal een belangrijk jaartal zijn. Elders zet Van Greven een ander “jaartal” onder zijn handtekening, vaak ook de letters d.m.e.r.m.; ik heb geen idee waar dat laatste voor staat.

Pauwel zei op wo, 11/17/2021 - 13:03

nog een voorstel voor de transcriptie van de eerste akte:

r. 3 i.p.v. v[er]hinderinge lees ik v[er]spieringe, i.p.v. residerende: presiderende

r. 7 i.p.v. bestaat lees ik toestaat (als elders in het trouwboek)

r. 9 i.p.v. d'echt staat er wellicht t'echte (als elders)

 

Robin Schillemans zei op wo, 11/17/2021 - 21:18

Beste Rene, Beste Pauwel,

 

Ontzettend bedankt voor jullie hulp. Hier kom ik weer een heel stuk verder mee in het onderzoek. Mochten jullie verder nog iets vinden/opvallen dan houd ik me uiteraard aanbevolen.

 

Hartelijke groet, Robin 

Robin Schillemans zei op do, 01/13/2022 - 22:03

Beste Pauwel, op 17 november was u zo vriendelijk een link van familysearch te delen. Helaas krijg ik steeds een foutmelding. Mocht u dit lezen zou u eens willen kijken wat er mis is.

 

Hartelijk dank. Robin

René van Weeren zei op do, 01/13/2022 - 22:49

Beste Robin,

Mocht je Firefox als browser gebruiken, dan is er mogelijk sprake van een technisch issue dat sinds vanochtend speelt wereldwijd (dus niet aan bepaalde sites gerelateerd), je kunt dan het adres het beste in een andere browser proberen. Zie ook https://www.agconnect.nl/artikel/firefox-vermoedt-dat-google-update-oor…

Robin Schillemans zei op vr, 01/14/2022 - 08:59

Bedankt Rene en Pauwel! Goed weekend!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.