Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

verzoek-tot-transcriptie

Alvast bedankt voor de te nemen moeite.

Reacties (8)

Geert Ouweneel zei op ma, 08/24/2020 - 18:00

Dit is maar een fragment van d ehele akte.

 

UE. sult ter instantie van
Joosep Willem Hendrix, in-
woonder tot Boeckel, in den
landen van Ravesteijn.
deses onderteekent ge-
rightelijck daghvaer-
den den persoon
van Gerrit van der
Lindern, omme
te compareeren
ofte gemaghtien
te senden ter rolle
dewelken staet
gehouden te werden
voor heeren schepe-
nen deses dorps en

Geert Ouweneel zei op ma, 08/24/2020 - 18:01

Ik was de beginregels nog vergeten.

 

Op twee zeegels
van 3 stuyvers in plaatse van een van 6 stuyvers.

A. de Jongh
Publicq persoon in Aerle Rixtel
maght hebbende exploten te doen,
hiertoe versoght

 

Jacques van der Linden zei op ma, 08/24/2020 - 20:19

Dit is het 2e deel van de akte.

Jacques van der Linden zei op ma, 08/24/2020 - 20:19

Het derde deel van de akte

Jacques van der Linden zei op ma, 08/24/2020 - 20:20

Het 4e deel van de akte

Jacques van der Linden zei op ma, 08/24/2020 - 20:20

De 5e en laatste bladzijde

Geert Ouweneel zei op di, 08/25/2020 - 07:58

Hier de pagina's 2 t/m 5:

 

dinghbanke van
Aerle Rixtel op woens-
dagh, sullende sijn den
vierden deser maent
November 1750 des
smorgens om elff
uuten, ter raedtca-
mere alhier, om-
me te comen
aenhooren sooda-
nigen eys ende
conclusie als door
den ondergeteeken-
de tegens hem gedaen
sal werden gedaen en-
de genomen wee-
gens een vercoght paert
door den ondergete-
kende aen den gedaegden /
tot Boekel voorsz. gedaen
en sulix voor ende omme
eene somme van seeven-
tien gulden aght penningen,
dit gedaen leevert copie
en relateert UE. weedervaren
in geschrifte. Actum, Aerle
Rixtel desen tweeden Novem-
ber 1700 en vijftigh.
X Dit merck stelt Josep Willem
Hendrix, verclaert niet te connen
schrijven, testes
Ribbius /

Relateere ik ondergeschreve
vorster* van Aerle Rixtel dat
ik de annexe authorisatie van
dagemente van dato twee November
1700 en vijfftigh en geteekent: 'dit
merk stelt Joseph Willem Hendriks verclaart
niet te konnen schrijven, testis
Ribbius', aan Gerrart van den
Linden, inwoonder alhier, behoorlijk
hebbe gedaan en copie daar-
van aan denselve overgelevert.
Actum Aerle den tweden November
1700 en vijfftigh.
J. Beets, geregtsboode /

geëxhibeert den 4 November
1750

* vorster: gerechtsbode

 

Jacques van der Linden zei op wo, 08/26/2020 - 08:38

Hartelijk dank voor de moeite.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.