Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

verzoek-tot-transcriptie

Graag 'vertaling' van deze akte. Ik kan veel woorden niet lezen of twijfel eraan wat er staat.

Reacties (12)

Rene van Weeren zei op za, 06/13/2020 - 20:11

Beste Jacques,

Ik denk dat je meer bladen wilde laten 'vertalen' dan er nu staan (alleen het eerste blad). Je kunt de volgende bladen toevoegen door zelf te reageren op dit bericht en dan bij je reactie het volgende blad als bijlage toe te voegen. Dit geldt overigens ook voor t andere bericht dat je plaatste.

Jacques van der Linden zei op za, 06/13/2020 - 20:34

volgende blad

Jacques van der Linden zei op za, 06/13/2020 - 20:35

En het eerste blad

Rene van Weeren zei op za, 06/13/2020 - 20:59

Jacques, Ik heb de indruk dat er nu twee documenten door elkaar lopen. Een deel van de tekst herken ik als dispositie of testament, het andere betreft een ontlastbrief. Maar volgens mij horen bovenstaande afbeeldingen niet alle bij hetzelfde document en ontbreekt er nog wat.

Rene van Weeren zei op za, 06/13/2020 - 21:17

Zag net in je andere bericht dat daar het testament in volledigheid stond, daar staat nu ook de transcriptie van het testament. Van de ontlastbrief is er nu een voorblad en het laatste blad, maar ik denk dat de tekst van het eerste blad nog ontbreekt. Op basis van de bladen nu kom ik tot de onvolledige tekst:

 

Ontlastbrief
voor
Gerrit van der Linden
dato 20e februarii 1759
Stratem
Juria deses met 's Lands en
Heerlijkheyds segel, samen f 2:9:0
______

_____
van noode soude konne hebben, immer
omme hem nevens andere onse armen
daar uyt te besorgen so veel de noot
onser arme cassa sal konnen lijden;
en mitsdien alle magistraten of arme-
besorgers daarvan te ontlasten en bevrijden bij deezen.
Aldus gedaan en deeze mitsgaders de uyt-
gemaakte van dien door onsen secreta-
ris ter onser ordonnantie doe depesche-
ren en teykenen en met dezer heer-
lijkheyds segel te kragtigen ter secreta-
rie van Straten op heden den twintig-
sten februarii 1700 negenenvijftigh, on-
derstont. In naam en ter ordonnantie
van dezelve, en was ondertekent G.P.
van  ###d s[ecreta]ris.
Accordeert met het voorsz[eide]
prothocol.
Quod attestor
[getekend: G.P. van ???? s[ecreta]ris]

 

 

Jacques van der Linden zei op za, 06/13/2020 - 22:01

Ik stuur alles opnieuw. Eerst de ontlastbrief, dat zijn 3 bladen.

Jacques van der Linden zei op za, 06/13/2020 - 22:02

Blad 2 ontlastbrief

Jacques van der Linden zei op za, 06/13/2020 - 22:02

blad 3 ontlastbrief

Jacques van der Linden zei op za, 06/13/2020 - 22:03

Nu het testament. 2 bladen. blad 1

Jacques van der Linden zei op za, 06/13/2020 - 22:03

Testament blad 2

Rene van Weeren zei op za, 06/13/2020 - 22:49

De ontlastbrief

 

Ontlastbrief
voor
Gerrit van der Linden
dato 20e februarii 1759
Stratem
Juria deses met 's Lands en
Heerlijkheyds segel, samen f 2:9:0
______
F[oli]o 97 v[er]so
[getekend: F. van Leuven]
[getekend: P.J. Renier]
Extract uyt het prothocol
van alderhande actens der
Heerlijkheden en dingbanke
van Gestel, Strijp en Stratem
Wij, officier en schepenen der Heerlijk-
heyd Stratem, Meijerije van 's Bosch, quarr-
tiere van Kempeland, verklaaren en cherti-
ficeeren dat Gerrit van der Linden, onsen in-
boorling, onlangs getrout met Maria Smits,
en sig metter woon hebbende neergeset te
Hout, gehugt van Hees, alhier altoos
geweest is van goet gedrag, immer so
veel ons bekent is. En wij beloven dat
den voorn[oemde] Geerit van der Linden nim-
mermeer sal komen tot last van de cas-
sa van den armen van Hout voorsz[eit],
nogte van armen van andere plaatsen
onder het district van de Generaliteyt
alwaar hij sig t' eenige tijt metter woon
sal bevinden, nemaar in tegendeel op
onse arme cassa te nemen den eventu-
eelen last van armoede en alimentatie welke denselven
Geerit van der Linden in tijt of wijle
_____
van noode soude konne hebben, immer
omme hem nevens andere onse armen
daar uyt te besorgen so veel de noot
onser arme cassa sal konnen lijden;
en mitsdien alle magistraten of arme-
besorgers daarvan te ontlasten en bevrijden bij deezen.
Aldus gedaan en deeze mitsgaders de uyt-
gemaakte van dien door onsen secreta-
ris ter onser ordonnantie doe depesche-
ren en teykenen en met dezer heer-
lijkheyds segel te kragtigen ter secreta-
rie van Straten op heden den twintig-
sten februarii 1700 negenenvijftigh, on-
derstont. In naam en ter ordonnantie
van dezelve, en was ondertekent G.P.
van  ###d s[ecreta]ris.
Accordeert met het voorsz[eide]
prothocol.
Quod attestor
[getekend: G.P. van ???? s[ecreta]ris]

Jacques van der Linden zei op za, 06/13/2020 - 23:01

Hartelijk bedankt.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.