Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Verzoek om vertaling tekst uit 1646 (rekening rentmeester Assen)

Heel graag zou ik deze tekst willen gebruiken in mijn verhaal over de eerste tekenen van leven aan de overkan van de Singel in Assen. Deze tekst dateert van 1646 en komt uit de bijlagen bij de rekeningen van de rentmeester van Assen. Ik lees bijna alleen 'opteCingel'. En dat is voor mij erg belangrijk. Maar wat gebeurt er nog meer in deze tekst.

Alvast bedankt.

 

Reacties (5)

René van Weeren zei op di, 10/06/2020 - 22:19

Ik twijfel over het laatste woord van de derde regel, maar de rest volgt hieronder. Het lijkt op transport van een al in gebruik geniomen stuk land, waarbij de verkoper vrijgesteld wordt van de plicht om de grond eerst te verbeteren voordat hij doorverkocht wordt. Het woord dispretentie vind ik niet in de historische woordenboeken en ik vermoed dat hier dispensatie bedoeld is.

 

5. Die gewesen prediger alhyer tot Assen, Sebastia-
nus Kuen, opten Cingel, eenich veltlant, aen-
gebroocken hebbende tot bou- ende saeylant, {heeft?}
^dispretensie van die melioratie van dyen^ getransporteert aen [den] ontfanger Reyno
Joachim van Welvelde voor die summe van
't sestich carol[us] g[u]l[den]s, ^hetwelke geaccordeertt is,^ mits dat gemelten ontfanger
hetselve lant de[n] tijt van thyn jaeren sonder huyre
sal mogen gebruycken en[de] daernae tot dispositie van [den]
lantschap staen en[de] v[er]blijven.

Broer Roorda zei op di, 10/06/2020 - 22:29

Hartelijk dank heer Van Weeren,

ik begrijp de bedoeling nu helemaal. 

Super.

 

 

ChrisvD zei op di, 10/06/2020 - 22:32

ik lees: die praetensie

René van Weeren zei op di, 10/06/2020 - 23:23

Chris, helemaal correct! Ik had het haaltje onder de e over het hoofd gezien en het als 1 woord gezien, maar jouw lezing is de juiste.

Broer Roorda zei op wo, 10/07/2020 - 08:49

Grandioos.

ja, het betekent allemaal zoiets dat een te ontginnen stukje land, hier veldlant, mocht pachten, kon huren, en gebruiken, tien jaar lang zonder huur of pacht te betalen. Je moest het dan wel ontginnen. Na die tien jaar moet pacht worden betaald, een soort onroerend zaak belasting , zou je nu zeggen. En geleidelijk aan is het eigendom van de grond overgegaan naar de particuliere gebruiker c.q. eigenaar. Hoe dat in zinn werk ging kan ik niet uitleggen.

alsnog bedankt.

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.