Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Verzoek om transcriptie. De hele bladzijde waarin de tekst opgenomen is.

Vervolg op een eerder bericht van mij deze dag. De reeds ontvangen "vertaling" staat hieronder. De inhoud van de tekst die we niet begrijpen heb ik gemarkeerd.

De "vertaling":

1719-07-26 Transportakte Jan Jansen Cardinaal

 

Compareerde voor Willem Geeret Guns

Ende Francis van der Paerren, schepen der heerlijkeden

Maerheese, Soerendoncq en Gastel, Willem

Aerts weduwenaer van Christina Jan Nijssen

Woonende op ’t Laer onder Maerheese voornt.

Dewelcken verclaerde te cederen ende te trans

Porteren gelijck hij comparant op de

sterckste wijze doet bij desen aan en

ten behoeven van Jan Janssen Cardinael

als in huiwelijkck hebbende Anthonete Willem

aerts des comparants dogter mede inwoonder

tot maerheese voorsz in volle eijgendom

alle gereede goederen ende meubilaire effecten

soo beesten, schapen, vrucgten te velde mitsgaders

gedorssen en ongedossen coorn en boekweijt

als andere vrucgten op de solder als in de

scheur. Itdem het hooy en gedorsen stroij.

Het doeck in de kaschen off kisen t’geene

Den comperant eenigsints comperterende is

Als mede van storden(?) aen het gebruik

Gedrurende het leven van den comperant van

Desselffs huijsinge en erffgoederen goederen die den

Comparant in Togte is besittende geen

Uijtgesondert daer den comperant eenige

Craght off maght tot en aen is hebbende

Staende en gelegen onder Maerheese voornt

Ende wanneer op het affsterven van den

Comperant de goederen met coorn off andere

Vrughten mogten besaijl zijn. Soo

Sal de gemelten Jan Janssen Cardinael

Dien aenstaende ooghst (met gras?) als dan int

Geheel mogen genieten, waertegens den voorn.

Jan Janssen Cardiael gehouden blijft. Jaerlijx

Te betaelen de verpondinge en beede als andere

Dorps lasten van de voorz goederen soodaenigh

Als die door heeren regenten alrede sijn

Omgeslaegen off nogh omgeslaegen sullen

Worden mitsgaders den eersten comperant

Te alimenteren in cost en drank cleedinge

En reedinge, sieck en gesont tot het aff

Sterven van der eersten comperant

Mitsgaders als den eerste comperant

Comt te sterven eerlijck ter aerde te

Bestellen en de begraffenis costen ten

Laste van hem Jan Janssen Cardinael te

Reacties (4)

Geert Ouweneel zei op di, 01/21/2020 - 09:00

'van stonden aen' betekent: vanaf heden, zonder uitstel, direct. Het genoemde 'gebruik' gaat dus direct in.

Arcimboldo zei op di, 01/21/2020 - 13:45

Compareerde voor Willem Geerit Guns
ende Francis van der Parren, schepenen der heerlijkeden
Maerheese, Soerendoncq en Gastel, Willem
Aerts weduwenaer van Christina Jan Nijssen
Woonende op ’t Laer onder Maerheese voornt,
denwelcken verclaerde te cederen ende te trans-
porteren gelijck hij, comparant, op de
sterckste wijze doet bij desen, aen en
ten behoeven van Jan Janssen Cardinael
als in huwelijkck hebbende Anthoneten Willem
Aerts, des comparants dogter, mede inwoonder
tot Maerheese voorsz., in vollen eijgendom
alle gereede goederen ende meubilaire effecten,
soo beesten, schaepen, vrughten te velde mitsgaders
gedorssen en ongedorssen coorn en boekweijt
als andere vrughten op de solder als in de
scheur. Item het hooy en gedorssen stroij,
het doeck in de kaschen off kisten ’tgeene
den comparant eenigsints competerende is
alsmede van stonden aen het gebruijk
gedurende het leven van den comperant van
desselffs huijsinge en erffgoederen die den
comparant in Togte? is besittende, geen
uijtgesondert daer den comperant eenige
craght off maght tot en aen is hebbende
staende en gelegen onder Maerheese voornt
ende wanneer op het affsterven van den
comparant de goederen met koorn off andere
vrughten mogten besaijt zijn. Soo
sal de gemelten Jan Janssen Cardinael
dien aenstaende ooghst met gras alsdan in ’t
geheel mogen genieten, waertegens den voorn.
Jan Janssen Cardinael gehouden blijft jaerlijcx
te betaelen de verpandinge en beede als andere
dorpslasten van de voorz goederen soodaenigh
als die door heeren regenten alrede sijn
omgeslaegen off nogh omgeslaegen sullen
worden mitsgaders den eersten comparant
te alimenteren in cost en drank, cleedinge
en reedinge, sieck en gesont, tot het aff-
sterven van den eersten comparant
mitsgaders als den eersten comparant
comt te sterven eerlijck ter aerde te
bestellen en de begraeffeniscosten ten
laste van hem Jan Janssen Cardinael te
 

heihorst zei op di, 01/21/2020 - 15:48

in togte besittende =   het vruchtgebruik hebbende ( tochtrecht)

Jacques van der Linden zei op wo, 01/22/2020 - 07:52

Hartelijk dank voor de uitleg. Nu is het duidelijk.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.