Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Verzoek - hulp transcriptie: Domeinrekening Goeree 25 maart

Hi allemaal,

 

Kan iemand mij helpen met de transcriptie en vertaling van deze rekeningen? Vind het een erg verwarrende tekst... 

 

Alvast bedankt! 

 

Transcriptie 1:

Betailt Soclken sceilings clerc ende Aryaen Jansz een reyse bij hemluyden beyden gedaen opten 27e dach van maart 1487 van den briel te mechelen met III mil III c LXXV Livres II S(tuivers?) (3375 Livres) bij de ome de volle betaelinge van VJ mil III c LXXV Livres II s(tuivers) (6375 Livres) ende voirs die dese rentmeester t'hulde was uten namen van mijne genadige vrouwe der stede vanden Bergen opten Zoom tw betalen 15 in maart anno voors (1487) ende daer hier Nar uutgeve of gemaict is int capitele van andere uitgheve in penningen betaelt mijne genadige vrouwe zelve bij hue brieven van ontfangen ende deschargen welke voors penningen de voors raed en paryaen(?) wederome brengen moesten van mechelen tot bergen anden Zoom want dese rentmeesters obligatie daer was en daer bleven liggen 7 of 8 daghen overmas dat de secretari of rentmeester diese onder hadde met thans en was verteerden en vervoerden an 18 daghen.

 

Transcriptie 2:

Betaelt Coekeroel een reyse bij hem gedaen vanden briel bij ontfangen vande rentmeester ter goeree met een brief van mijne genadige vrouwe anden bailliu van goeree Laureys claes zc roedent t'scip vanden zeerovers dat ter goeree gebleven was sonder mast ende sonder volc daer inne dat mijne genadige vrouwe begheerde gesonden t'hebbene te berghen anden zoom verteerde en vervoer. 

Reacties (1)

René van Weeren zei op do, 05/20/2021 - 23:28

Nog niet alles opgelost, maar een poging

 

Betaelt Roelken Sceilings, clerc, ende Aryaen Jansz[en]
een reyse, bij hunluyd[den] beyden ghedaen opten XXVIIen
dach van maerte XIIIIc LXXXVII, van Den Briel
te Mechelen met IIIm IIIc LXXV l[ibrae], II s[tuyvers], VII d[uyten]
om[m]e de volle betaelinge van VIm IIIc LXXV l[ibrae], II s[tuyvers],
VII d[uyten] voorsz[eyt] die dese rentm[eeste]rs schuld[igh] was
^uter name van mijnre / genadighe vrouwe^
der stede van den Berghen opten Zoom te betalene
XV in m[er]te anno voorsz[eyt] ende dat r hierna uutgh[even]
of ghemeact es in 't cappittele van and[er] uutgheven
in penn[inghe]n betaelt mijnd[er] genad[ighe] vrouwe zelve
bij hue[re] brieven van ontfangt ende deschargien,
welke voorsz[dyede] penn[in]g[hen] de voorsz[eyde] Roel en[de] Aryaen wed[er]om[m]e
bbringhen moesten van Mechelen tot Berghen an den Zoom, want dit
rentmeesters obligatie daer was en[de] daer bleven
liggen VII of VIII dagh[en], overmits dat de secretar[is] of
rentmeester die stonder hadde niet thuus en was.
Verteerden en[de] vervoerden an XVIII dagen, 's dages
onder hun beyden XX s[tuyvers], fac[it] XVIII l[ibrae]

li-marge: bij den certiffic[atie] begrepen / datt[et] van den voirsz[eyde] Roel

Betaelt Cokeroel een reyse bij hun gedaen bij ontset<?> van den rentm[eeste]r[en] van Den Briel
ter Goeree met een brief van mijn ghenad[ighen] vropuwe
an den bailliu van d[en] Goeree Laureijs Claes, roe[re]nde
't scip van den zeeroevers dat ter Goeree ghebleven
was sonder mast ende sonder volc, dairinne
dat mijn genad[ighe] vrouwe begheerde gesonden te hebbene.
Te Berghen an den Zoom verteerdt en[de] vervoer II st[uyvers] <???> XII s[tuyvers]

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.