Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Vervolg testament Maria Wijnties 1720

Mijn excuses, ik besefte niet dat het twee pagina's waren. De eerste is al volledig getranscribeerd (met heel veel dank aan Geert Ouweneel!). Als ik hiermee enige hulp kan krijgen, dan ben ik jullie heel erg dankbaar!

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op za, 05/09/2020 - 08:49

testatrice ende daerna 't selve haer wel duydelijck ende
perfect van woorde tot woorde voorgelesen ende den sin ende
inhoud vandien, soo sij seyde wel verstaende ende begrepen te hebben,
verclaerde 't selve te wesen haer testament, uytterste ende laatste
wille, 't geene sij wilde ende begeerde dat naer haer dood
onverbreeckelijk ende sonder tegenseggen van iemand naergecomen
ende agtervolgd sal werden, 't sij als testament, codicille,
gifte ter saecke des doots onder den levenden, ofte andersints soo
als 't selve best sal konnen ende mogen bestaen, nietjegenstaende
eenige solemniteyten na regten nodigh vereyst in desen niet
en waren onderhouden, versoeckende dogh het uytterste
beneficie desen aengaende te mogen genieten, consenterende
acte in forma. Aldus gedaen ende gepasseert binnen de voorsz.
stadt Delff, ten huyse ende voor het bedde van de testatrice,
ter presentie ende overstaen van Johannes de Kort ende Jacob
Blom Willemszoon als getuygen ten desen versogt.
Maria Wijnties
Johannys de Kort
Jacob Blom Willemsz
A. Leeuwenhoeck nots. publ.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.