Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Vervolg bouw molen 2

Hulp gevraagd bij de transkriptie van de volgende twee bladzijden.

Reacties (3)

Stan de Jongh zei op do, 07/01/2021 - 10:21

....en het laatste blad.

Geert Ouweneel zei op do, 07/01/2021 - 12:01

Item sal dan op den veeverrinck en den
iserbalck wercken de twee nieue voghouten, soo wijt
vaneen dat het rat en vangh bequaem tussen kan,
die dan met voorlouven in den veverrinck ende iserbalck
gesoncken, dan daer in wercken de nieue stuenbalck,
en stuender daerop wercken den ouden wintpaely,
soo hij goet is ofte een nieue die hem gelevert
sal worden met swaelissteerten in de voghouten ende den
stueender ingesoncken ende het out bueveles daer
weder op stellen, alles naer eys vant werck.

Iitem sal op de achterenden wercken de nieuen
wolfbalck met swaelissteerten 2 duym in de voughouten
gesonken, met bouten geslooten, daerop stellen t'out
hout vant kosijn ende hockepens soo dat behoort,
sal oock in de voghouten wercken den ouden pinbalck,
daerin stellen de steen om de as weder in te leggen,
alles naer eys vant werck, soo dat behoort.

Iitem sal dan buyten in de voghouten wercken
de oude spruyten met pin ende gaten houte nagels
geslooten ende oude spanplaeties ofte rinstucken
daer weder op wercken, alles werckelijck gewrocht,
dan weder opstellen de oude kapgebinten spannen
heckeepers, alles wat tot de kap behoort, sonder
dat daer iet aen mach mankeren, tot volle
contantement van de heere bestyeders.

Iitem sal gehouden sijn den as ende roeien
wederom in te steecken ende hecken , wiggen
ende wederom ganckwaerdigh maken, dat alles
bequaem ende maelree sal worden bevonden. /

Den aennemer sal oock het oude wiel, schijfloop,
vangh wederom hangen, stellen dat alles bequaem
ende ganckwaerdigh sal worden bevonden.

Item sal dan aen de wolfbaclk hangen den nieue
stert boven met een buegel en bout aen de wolfbalck,
geslooten onder soo wijt van de molen afschoren dat
die bequaem hanght en de schooren vrij vant dack gaen,
dan daer aenbrengen de vier schooren booven met
een borst op de wolf en iserbalck en ider
ent met een bout gheslooten onder op tanden
in de steert gevoucht en hecht vast gemeackt,
en kruyas weder aensteecken, soo dat alles weder
ganckwerdigh sal worden bevonden.

Item sal den aennemer alle dit voorschreve
werck wel ende loffelick moete maken, dat den
molen bequaem en ganckwerdigh sal worden
bevonden en op sijn eygen ksoten moete
maken en met sijn eygen gereetschap moeten doen,
dogh sal hem alle meterialen, soo hout, out ofte
nieu, spijckers, iserwerck tot het werck
noodigh is, bij de heere besteders gelevert
worden, maer moet alle bouten, buegels, banden daer
die van nooden sijn moete maet geven ende
bestellen bij de smit daer de heeren hem sullen ordineeren.

Stan de Jongh zei op do, 07/01/2021 - 12:34

Beste Geert Ouweneel,

Hartelijk dank voor deze (snelle) transkriptie

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.