Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Vertaling latijnse tekst ter controle

Hi An,

 

Zou je de vertaalde tekst van BP1203, folionummer 78R willen controleren en corrigeren?

 

Henricus filius quondam Henrici Roeskens et Johannes filius quondam Petri Merx maritus et tutor ut dicibat legitimus Elisabeth sue uxoris filie quondam Henrici Roeskens pecia mericae situs in parochia de Oirschot ad locum dictum Best agris ibidem quam pactionem Henrici dictus Tey erga Gerlacum filii quondam Gerlaci filius Willelmi Cnode per hereditaria censu XL solidorum monete dicto Gerlaco hereditarie ad censum aquisierat et quem pecia mericae dictum quondam Henrici Roeskens erga Henrici dictum Tey predictum acquisierat prout in diversis litteris hereditarie supportaverunt Johannes filius quondam Willelmi dicti Wil Neven ad opus sui et ad opus Godefridi et Agnete liberorum quondam Johannes Wil Neven et Theoderici, Godefridi et Michaelis, fratrem liberorum dicti quondam Willelmi dictus Wil Neven cum litteris et iure promittens indivisi ratam servare et obligationem ex parte eorum et ex parte dicti quondam Henrici Roeskens et omnes heredum et successorum eius deponere.
Testes Berk et Geldrop datum XV may.
 

Henrick zoon van wijlen Henrick Roeskens en Jan zoon van wijlen Peter Merx als wettig man en voogd, zoals hij zei, van Lijsbeth, zijn vrouw dochter van wijlen Henrick Roeskens hebben een stuk heide gelegen in de parochie van Oirschot in de plaats Best met een akker op dezelfde plaats dat Henrick genaamd Tey pacht van Geerlinck zoon van wijlen Geerlinck zoon van Willem Cnode waarvoor een erfcijns van 40 schellingen geld aan genoemde Geerlinck en welk stuk heide genoemde wijlen Henrick Roeskens voor Henrick genoemd Tey heeft verworven zoals aangegeven in verschillende (schepen)brieven aan Jan zoon van wijlen Willem genoemd Wil Neven voor zichzelf en ten behoeve van Goijaert en Agnes kinderen van wijlen Jan Wil Neven en Dirck, Goijaert en Michael, broers en kinderen van genoemde wijlen Willem genoemd Wil Neven met de schepenbrieven en belovend onverdeeld van waarde te houden en verplichting van hun kant en van de kant van wijlen Henrick Roeskens en alle erfgenamen en opvolgers af te doen.
Getuigen Berk en Geldrop, datum 15 mei.
 

Reacties (18)

An zei op vr, 04/23/2021 - 10:42

Hallo LW,

 

Ik heb alleen het stukje er uit gehaald waar ik wat veranderingen in heb aangebracht. Voor de rest: chapeau !

 

met een akker aldaar, welke pacht  Henrick genaamd Tey van Geerlinck zoon van wijlen Geerlinck zoon van Willem Cnode voor een erfcijns van 40 schellingen geld van genoemde Geerlinck in erfcijns verworven had, en welk stuk heide genoemde wijlen Henrick Roeskens  van Henrick genoemd Tey heeft verworven zoals aangegeven in verschillende (schepen)brieven, dragen over (supportaverunt) aan  etc.

met de schepenbrieven en het recht (et iure)

 

Dat was alles. Komt er nog meer :-) ?

 

Groet,

 

An

JW Merkx zei op vr, 04/23/2021 - 12:05

Dank je wel An! Dit was de laatste vertaling. Maar ik heb nog een paar vragen. Hopelijk kan en wil je mij hiermee ook helpen.

 

De eerste is vrij makkelijk. Welke datum staat er in de bijlage. Ik lees "Testes Hezeacker et Symonis, datum XVIII Martii" (Getuigen Hezeacker en Symonis, datum 18 maart). Is dit correct?

 

Groet,

Jan Willem

An zei op vr, 04/23/2021 - 12:17

Hi JW,

 

ik ben gewoon nieuwsgierig hoor, maar kon je niets meer vinden in het Bosch Protocol? 

en wat de datum betreft: het teken achter Symonis staat voor datum en dan is het ultima martii.

 

groet,

 

An

JW Merkx zei op vr, 04/23/2021 - 12:42

Hi An,

 

"ultima martii", betekent dat laatste dag van maart?

 

Ik heb nog wel wat gevonden in het Bosch Protocol, dat was namelijk de volgende vraag :)

 

In de cijnsboeken van Liempde (Boxtel) heb ik een Jan Merc gevonden. Dus was ik nog op zoek naar een link met Liempde in het Bosch Protocol. Hierin heb ik het BP1192 folionummer 231V-232R gevonden. Het is wel een erg lange tekst, hopelijk wil je deze voor mij ontcijferen (mag gelijk in het Nederlands)?

 

Daarnaast heb ik nog een Jan Mercellis vanden Hout gevonden in Lennishoevel (ligt tegen Liempde aan) in Boxtel in BP1179 folionummer 56. Mogelijk is dit dan mijn eerste voorouder met de naam Merkx (Merc). :) Hopelijk kan je ook deze voor mij ontcijferen.

 

Groet,

Jan Willem

JW Merkx zei op vr, 04/23/2021 - 12:43

BP1192 Folionummer 232R

JW Merkx zei op vr, 04/23/2021 - 12:43

BP1179 Folionummer 56

An zei op vr, 04/23/2021 - 12:56

ik duik er in. Ultima is idd laatste. 

zoek je in het Bosch Protocol in de indexen op naam (vanaf 1501) ?

vandaag weinig tijd maar morgen of overmorgen begin ik met de vertalingen.

 

Groet,

 

An

J.W. Merkx zei op vr, 04/23/2021 - 13:10

Deze akten komen van voor 1501, waarvan ik op de website Erfgoed 's-Hertogenbosch geen indexen kon vinden. Via de website https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot-start.htm heb ik de indexen uit Best en Oirschot gevonden van voor 1501.

 

De vertalingen hebben geen haast, het mag ook in delen. Ik ben al blij met alle hulp die je mij biedt.

 

Groet,

Jan Willem

An zei op vr, 04/23/2021 - 13:13

Voor 1501 zijn er idd nog geen indexen. Maar ik bedoelde eigenlijk of je alleen in de indexen na 1501 op naam zocht.

groet

An

JW Merkx zei op vr, 04/23/2021 - 13:30

Tussen 1489 en 1619 heb ik mijn gegevens gevonden in de schepenbank Oirschot. Hiervan staan de teksten (transcribties Jan Toirkens) ook op de website https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot-start.htm. Voor deze periode heb ik daarom het Bosch Protocol niet gebruikt.

An zei op vr, 04/23/2021 - 18:15

ja, die site ken ik. Fantastisch veel info. Ik vroeg dit omdat ik tijdens andere transcripties na 1501 in het BP ook regelmatig de naam Mercx tegenkwam.

je hoort weer van mij als ik wat vertaald heb

 

groet,

 

An

An zei op vr, 04/30/2021 - 10:25

Hallo LW,

 

ik ben aan de gang gegaan met BP 1179-56. Voor mij een onmogelijk handschrift. Ik kan wat flarden lezen maar daar blijft het dan ook bij.

De handelende partij is in ieder geval Johannes zoon van wijlen Mercelii van den Hout die een erfgoed heeft in Boxtel op de Lennenshoevel tussen de erfgoederen van Johannes Zesken aan de ene kant en de erfgoederen van Katharine Donders??? aan de andere kant.  De rest is zo'n beetje abacadabra op enkele woorden na. Er staat nog iets over de Kempen en Aerendonck. Hij verkoopt het erfelijk aan (ik denk) Walteri zoon van wijlen Johannes de Rack???. 

Getuigen en datum als boven.

Helaas kom ik niet verder.  1192 -232 is gelukkig iets makkelijker. Vanaf waar wil je die vertaald hebben?

 

Groet,

 

An

JW Merkx zei op vr, 04/30/2021 - 11:47

Dank je wel An voor de eerste akte!

Van de andere zou ik graag de gehele pagina willen hebben (hoeft niet in één keer). Deze akten zouden volgens de index bij elkaar horen.

 

Grt,

Jan-Willem 

An zei op zo, 05/02/2021 - 10:50

Hallo JW,

 

De akten horen inderdaad bij elkaar.

Hieronder de eerste:

Johannes zoon van wijlen Geriis de Aerle als man en momber van Jutte zijn vrouw, en Theodericus zoon van wijlen Theodericus de Grave als man en momber van Elisabeth zijn vrouw, dochter van Arnold de Laerhoven, hebben twee bunder weide? gelegen in de parochia van Boxtel in de /// van Liemde in palude (= broek dus eigenlijk dubbelop) genoemd Wijchmans Broec, tussen de openbare plaats genoemd de Boerdonck aan de ene kant en tussen het erfgoed dat van Willem van den Velde was en nu is van de kinderen van wijlen Johannes van den Velde aan de andere kant, strekkende van het erfgoed van Johannes Kremer de Aerle naar het erfgoed van Everardi? van den Vloege in ea quarte qua sita sunt en door wijlen Arnold de Laerhoven gebruikt te worden, zoals hij zei, in erfpacht gegeven aan Theoderico , zoon van wijlen Theoderici van den Hagelaer door deze met erfelijk recht te hebben voor twee grossis antiquis domino ??? daaruit vooraf rechtens te voldoen te geven door de ander op de verplichte termijn alsmede voor een erfpacht van zestien lopen rogge Oorschotse maat te geven aan hem door de ander erfelijk op Lichtmis en in Oorschot uit de voorafgaande zaken belovende met alles wat hij heeft en zal hebben vrijwaring te bieden en alle verplichtingen en aanspraak af te doen. Hierna heeft de ander het van zijn kant beloofd uit de voorgaande zaken.

Getuigen Dicbier en ??? (Ik kan hem niet vinden in de schepenlijst) , datum 13 november.

 

Zonnige groet,

 

An

JW Merkx zei op zo, 05/02/2021 - 12:59

Bedankt An voor het eerste gedeelte! :)

JW Merkx zei op zo, 05/30/2021 - 10:46

Hallo An,

 

Hoe gaat het? Ik heb al een aantal weken niets van je gehoord. Lukt het met het vertalen van de laatste akte?

 

Grt,

Jan Willem

An zei op zo, 05/30/2021 - 11:27

Hi Jan Willem,

 

Ik zie het, de tijd vliegt. Ik moet zelf nog 60 folia transcriberen en ik heb inmiddels een deadline gekregen voor een onderzoek waar ik mee bezig ben. Dus druk, druk, druk. 

 

De drie regels onder de akte die ik al gedaan had, houden in dat Theodericus, zv Theodericus vd Hagelaer, aan de voornoemde Johannes en Theodericus 16 oude cronen belooft en twee derde delen van een croon en acht lopenzaad rogge Oorschotse maat .

 

Vanwege mijn gebrek aan tijd kun je misschien beter per akte een berichtje op Wat staat daer plaatsen. Ik weet, er zijn er niet veel die Latijn "doen" maar dan kun jij ook verder. Als ik toch nog een momentje heb dan laat ik het weten.

 

vriendelijke groet,

 

An

 

JW Merkx zei op zo, 05/30/2021 - 17:03

Hi An,

 

Geen probleem. Ik wacht geduldig af.

 

Grt,

Jan Willem

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.