Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Vertaling latijnse tekst ter controle

Beste An,

 

Zou je de door mij vertaalde tekst willen controleren en corrigeren?

 

BP 1244; Folionummer 188V:

Henricus et Egidius, fratres, liberi quondam Henrici Roeskens et Johannes Marckx filius quondam Petri, tutore legitimus, ut dicebat, Elisabeth, sue uxoris, filie dicti quondam Henrici Roeskens, hereditariam pactionem sex et dimidii lopinorum siliginis mensure de Oerscot, quam pactionem Henricus Marck, filius quoandam Henrici Merck, promiserat se daturum et soluturum, Aleydi, filie quoandam Henrici Roeskens anno qualibet hereditarie Purificationis et de parochia de Oirscot tradente de et ex domo, area et orto sitis in parochia de Oirscot, in pastoria de Best, inter hereditatem Henrici filii Johannis Mathijss. ex uno et inter hereditatem Johannis de Loes ex alio de quibus domo, area et orto predictus dictus Henricus Merck unam medietatem erga dictam Aleyde per ? dictam pactionem et quibuscumque aliis oneribus ad partum acquisierat in litteris hereditarie supportavit Petro, filio quoandam Daniel Maerscalckxss cum litteris et iure, promittens indivisi super omnia et habenda ratam servare, obligationem et impetitionem ex parte eorum et dicte Elisabeth et ex parte dicte quondam Aleyde filie quondam Henrici Roeskens et quorumlibet suorum heredum et successorum deponere.
Testes Hezeacker et Symonis, datum supra.


Henrick en Gielis, broers, kinderen van wijlen Henrick Roeskens en Jan Marckx zoon van wijlen Peter, als wettig voogd, zoals hij zei, van Lijsbeth zijn vrouw, dochter van genoemde Henrick Roeskens, beloven een erfpacht van zes en een half rogge Oirschots maat aan Henrick Marck zoon van wijlen Henrick Merck en Aleydis, dochter van wijlen Henrick Roeskens te betalen, elk jaar erfelijk te voldoen op Lichtmis en in de parochie van Oirschot over te geven uit een huis, erf, tuin en erfgoederen gelegen in de parochie Oirschot, in de pastorie van Best, tussen de erfenis van Henrick zoon van Jan Mathijssoen aan de ene kant en tussen de erfenis van Jan de Loes aan de andere kant, welk huis, erf, tuin en erfgoederen voornoemde Henrick Merck en genoemde Aleydis voor de helft hebben verworven van genoemde pacht en zoals is aangegeven in de brieven, erfelijk overdraagt aan Peter zoon van wijlen Daniel Maerscalckxszoen met de schepenenbrieven, belovend met alles wat hij heeft vrijwaring te bieden en verplichting en aanspraak af te doen aan genoemde Lijsbeth en aan het deel van genoemde Aleydis van wijlen Henrick Roeskens, en van alle aanspraken af te zien.
Getuigen Hezeacker en Symonisn, datum als boven.
 

Reacties (4)

An zei op wo, 04/07/2021 - 16:02

Hallo JW,

 

Allereerst zijn er drie foutjes geslopen in, waarschijnlijk mijn :-)  Latijnse vertaling. Ik heb per ongeluk enkelvoud gebruikt ipv meervoud. Dus supportavit moet worden supportaverunt en promitens moet worden promiserunt. En ad partum moet natuurlijk zijn ad pactum.

 

Verder ziet het er prima uit! Binnenkort heb je mij niet meer nodig!

 

Henrick en Gielis, broers, kinderen van wijlen Henrick Roeskens en Jan Marckx zoon van wijlen Peter, als wettig voogd, zoals hij zei, van Lijsbeth zijn vrouw, dochter van genoemde Henrick Roeskens, beloven hebben een erfpacht van zes en een half lopenzaad rogge Oirschotse maat aan  welke Henrick Marck, zoon van wijlen Henrick Merck beloofd had te zullen geven en te voldoen aan  Aleydis, dochter van wijlen Henrick Roeskens te betalen, elk jaar erfelijk te voldoen op Lichtmis en in de parochie van Oirschot over te geven uit een huis, erf, tuin en erfgoederen  (dan had er gestaan et hereditatibus) gelegen in de parochie Oirschot, in de pastorie van Best, tussen de erfenis van Henrick zoon van Jan Mathijssoen aan de ene kant en tussen de erfenis van Jan de Loes aan de andere kant, van welk huis, erf en tuin  erfgoederen voornoemde Henrick Merck een helft verworven had van genoemde Aleydis voor de genoemde pacht en en alle andere lasten zoals is aangegeven in de (schepen)brieven, dragen erfelijk over aan Peter zoon van wijlen Daniel Maerscalckxszoen met de schepenenbrieven en het recht, belovend onverdeeld met alles wat zij hebben of zullen hebben vrijwaring te bieden van waarde te houden en verplichting en aanspraak van hun kant en van genoemde Lijsbeth en genoemde wijlen Aleydis, dochter van wijlen Henrick Roeskens, en hun erven en rechtsopvolgers af te doen aan en aan het deel van genoemde Aleydis van wijlen en van alle aanspraken af te zien.
Getuigen Hezeacker en Symonis, datum als boven.

 

Hieronder heb ik de formule super omnia et habenda uitgeschreven. Hij wordt niet altijd volledig gebruikt.

 

Super omnia et habenda = met alles wat hij/zij heeft/hebben of zal/zullen hebben

Warandiam = vrijwaring te bieden

Ratam servare = van waarde te houden

Obligationem et impetionem = verplichting en aanspraak

Deponere = af te doen

Et satisfacere = en deugdelijk te houden

 

 

M vr gr

 

An
 

JW Merkx zei op wo, 04/07/2021 - 16:41

Dank je wel An!

gemma Rooskens zei op zo, 02/19/2023 - 11:42

Van deze tekst zou ik graag de datum weten omdat er mogelijk een verband is tussen deze  Roeskens namen en mijn rooskens voorouders. Bij voorbaat dank!

 

 

JW Merkx zei op di, 02/21/2023 - 14:02

Deze akte uit het Bosch Protocol 1244 folionumner 188V is van 31 maart 1475.

Dezelde Henrick Roeskens komt ook voor in het Bosch Protocol 1203 folionumner 78R van 15 mei 1433.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.