Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Vertaling latijnse tekst

De onderstaande latijnse tekst komt uit het Bosch Protocol 1257 folionummer 399V. Ik heb zelf een poging gedaan om deze te vertalen, maar ik kom er niet helemaal uit. Kan iemand mij hierbij helpen?

 

Johannes filius quondam Johannes Marcx, domum, aream et ortum et hereditates sibi coadiacentes, octo lopinatas terre vel circiter continente sites in parochia de Oirscot in pastoria de Best, inter communem plateam dictam die Dykerstraet ex uno et inter hereditatem Agnetis relicte quondam Theoderici Mellenss, et Connegondis eius filie ex alio et fine utroque. Insuper peciam terre quatuor lopinatas terre vel circiter continente sitam ibidem inter hereditatem Berthe filie quondam Theoderici Sbruynen ex uno et inter hereditatem Petri filii quondam Henrici Vrancken ex alio tendente ab hereditatem Franconis filii eiusdem quondam Henrici Vrancken et quorundam aliorum ad hereditates predictas et quorundam aliorum ut dicebat, hereditarie vendidit michi ad opus Gerardi filii Egidii Janss. Presbiter, super omnia et habenda warandiam, obligationem et impetitionem deponere, exceptis hereditarie censu unius librarum rectoris altare beate Marie virginis siti in ecclesia de Bucstel hereditaria pactione unius modii siliginis mensure de Oirscot Daniele (of Dameli) vanden Dungen, hereditare pactione unius modii siliginis eiusdem mensure Theoderico die Ledige hereditaria pactione unius modii siliginis mensure de Buscoducis Jacobo de Dormalen hereditaria pactione unius modiis siliginis iamdictam mensure Henrico ? die Harnaschmaker hereditaria pactione sex vasorum siliginis mensure de Oirscot rectoris altare beate Marie virginis siti in ecclesia de Woenssel et hereditaria quatuor vasorum siliginis mensure de Oirscot hereditaria pactione septem vasorum siliginis eiusdem mensure dicto Henrico de Essche presbitero necnon hereditaria pactione duorum modiorum siliginis mensure de Buscoducis Henrico Goessenss annuatim exinde e iure solvendi ut dicebat. Testes Rode et Pynappel datum XXVI septembris.
Henricus filius quondam Johannes Marcx tamquam verus mamburnus Henrici filii impuberis Johannes fillii quondam Johannes Marcx et eo nomine in absentia dictus Godefridi optinet et optinuit tamquam datum supra
 

Vertaling:

Jan zoon van wijlen Jan Marcx heeft als erfpacht een huis, een tuin en een stuk land van acht lopenzaad gelegen in de parochie van Oirschot in de pastorie van Best tussen de genoemde Dykerstraet en het erfgoed van Agnes, de weduwe van voormalig Dirck Mellens en Connegondis haar dochter en bovendien heeft hij een stuk land van ongeveer vier lopenzaad, gelegen op dezelfde plaats naast het erfgoed van de Berthe dochter van wijlen Dirck Sbruynen, het erfgoed van Peter zoon van wijlen Henrick Vrancken en in de andere richting het erfgoed van Franconis zoon van genoemde Henrick Vrancken, en enkele anderen en heeft deze erfelijke verkocht aan Gerard Gilles Janss. Hij belooft niets te claimen en de jaarlijkse verplichtingen voor een erfpacht van een pond rogge naar de maat van Oirschot over te leveren aan het altaar van de Maagd Maria in de kerk Boxtel voor Daniele van den Dungen, en een erfpacht van een mud rogge naar de maat Den Bosch voor Theoderik de Ledige en een erfpacht van een mud rogge van dezefde maat voor Jacob van Dormalen, een erfpacht van zes vaten rogge naar de maat van Oirschot voor Henry Harnaschmaker, een erfpacht van vier vaten over te leveren aan het altaar van de Maagd Maria in de kerk Woensel, een erfpacht van zeven vaten rogge van dezelfde maat voor priester Henrick van Essche en een erfpacht twee zakken roggemeel naar de maat van Den Bosch voor Henrick Goessens te betalen. Getuigen Rode en Pynappel op 26 september.
Henrick zoon van wijlen Jan Marcx als echte voogd van Henrick onmondige zoon van Jan zoon van wijlen Jan Marcx in naam van de afwezige Godefridi zoals hij zei. Datum als boven.
 

Reacties (4)

Otto Vervaart zei op wo, 03/24/2021 - 18:55

Beste JW, na de bekende super omnia...warandiam - formule volgt de passage exceptis hereditarie censu, mogelijk staat er excepto, maar ik zou alles wat erna volgt willen lezen als "uitgesloten de erfelijke cijns" en de volgende betalingen in natura. Waarschijnlijk kan An je hier helpen, en anders zien we misschien zelfs een reactie van Geertrui van Synghel...

An zei op wo, 03/24/2021 - 21:32

hi Otto en JW,

 

Otto heeft gelijk met exceptis dit moet gelezen worden als uitgezonderd. Ik vind de vertaling bestgoex maar er zijn wat puntjes op de i te zetten. Bijvoorbeeld Jan heeft een "huis, erf en tuin en erfgoederen aan elkaar gelegen" . Het is niet " tussen de genoemde Dykerstraet" maar tussen de openbare weg genoemd de Dykerstraet" . Predictam zou voornoemd zijn , dictam is genoemd.

Tot zover in het kort. Vrijdag komt er meer als niemand anders mij voor is tenminste:-)

Groeten,

 

An

 

An zei op vr, 03/26/2021 - 17:02

Hallo LW,

 

Zoals eerder beloofd hier wat verbeteringen in de overigens goed vertaalde tekst:

 

Jan zoon van wijlen Jan Marcx heeft als erfpacht een huis, een tuin   een huis, erf en tuin en erfgoederen aan elkaar gelegen en een stuk land van acht lopenzaad gelegen in de parochie van Oirschot in de pastorie van Best tussen de genoemde de openbare weg genoemd de Dykerstraet aan de ene kant en het erfgoed van Agnes, de weduwe van voormalig wijlen Dirck Mellens en Connegondis haar dochter aan de andere kant aan beide einden en bovendien heeft hij een stuk land van ongeveer vier lopenzaad, gelegen in dezelfde plaats naast het erfgoed van de Berthe, dochter van wijlen Dirck Sbruynen aan de ene kant en het erfgoed van Peter zoon van wijlen Henrick Vrancken aan de andere kant strekkende van en in de andere richting het erfgoed van Franconis zoon van genoemde wijlen Henrick Vrancken, en enkele anderen tot het eerstgenoemde erfgoed en enkele anderen, heeft deze erfelijke verkocht aan mij ten behoeve van Gerard zoon van Gilles Janss, priester, Hij belooft niets te claimen belovend met alles wat hij heeft vrijwaring te bieden en verplichting en aanspraak af te doen met uitzondering van en de jaarlijkse verplichtingen

een erfpacht  erfcijns van een pond geld rogge naar de maat van Oirschot over te leveren aan de bestuurders van het altaar van de Maagd Maria in de kerk van Boxtel

- een erfpacht van een mud rogge Oirschotse maat aan Daniele van den Dungen

- een erfpacht van een mud rogge naar de maat Den Bosch van dezelfde maat voor aan Theoderico de Ledige

- een erfpacht van een mud rogge van dezefde Bossche maat voor aan Jacob van Dormalen,

- een erfpacht van een mud rogge van voornoemde maat aan Henrico de Harnaschmaker

- een erfpacht van zes vaten rogge naar de maat van Oirschot Oirschotse maat  aan de bestuurders van het altaar van de Maagd Maria in de kerk van Woensel 

- en een erfpacht van vier vaten rogge Oirschotse maat  ?????

- een erfpacht van zeven vaten rogge van dezelfde maat voor aan genoemde priester Henrick van Essche

- en een erfpacht van twee mud rogge naar de maat van Den Bosch voor Bossche maat aan Henrick Goessens

jaarlijks daaruit rechtens te voldoen, zoals hij zei.

Getuigen Rode en Pynappel op datum 26 september.

 

 


Henrick zoon van wijlen Jan Marcx als echte voogd van Henrick onmondige zoon van Jan zoon van wijlen Jan Marcx in naam van de afwezige Godefridi  zal houden en beheren zoals hij zei. Getuigen, datum als boven. .
 

Dat is het dan zo'n beetje.

 

m vr gr

 

An

JW Merkx zei op vr, 03/26/2021 - 17:36

Dank je wel An voor de verbeteringen!!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.