Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

vertaling fragment Schijndelse schepenakte uit 1589

wie kan helpen om dit fragment te vertalen?

Ik heb zelf het volgende resultaat, maar er ontbreekt nog wel e.e.a.:

======

Henrick soone Peter Aertss alias Stuelkens heeft wittelijck
vercocht overgegeven en opgedragen Arien Arien Aertss
alias Broeren allen de....? tochte oft ar... oft
regt van tochte als hen.. is competerende en toebehoirend
in alles die erffelijcken goederen? die hij met Henricksken zijn
yerster huijsvrouwe dochter Eijmbert Block thans hebben
ver.... bij? weseten ingelijcx alles at nu of toeseggen
van tochten hem competeren in alle den erffelijcken
?ae... grond... en ....? die hij met Elsken zijnde tegenwoor
dige huijsvrouwe aengelaeten weewe was Arien Aert Willemss
behouwelijck en ..... heeft eghen van alles de ...?
...oelens vuijt gesondert de selve arcke van tochten trans?
fu.... en transpoirneren tot behoeff Ariens .....?

=======

Alvast bij voorbaat dank...

 

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op wo, 02/05/2020 - 18:18

Ter vergelijking:

 

Henrick, soone Peter Aertsz, alias Stuolkens, heet wittelijck
vercocht, overgegeven ende opgedragen Arien Arien Aertsz.
alias Broeren, allen alsulcken tochten off actie off
recht van tochten als hem is competerende ende toebehorende,
in allen den erffelijcken goederen die hij met Henricksken,
zijn yerster huysvrouwe, dochter Eymbert Block, tsamen hebben
vercregen ende beseten, insgelijcx allen actie of toeseggen
van tochten hem competernde in allen den erffelijcken
goederen, gronden ende erven die hij met Elsken, zijne tegenwor-
dige huysvrouwe naergelaeten weese was Arien Aert Willemsz,
behouwelijck ende vercregen heeft, egheen van allen den voorsz.
goederen uytgesondert, deselve actie van tochten trans-
funderende ende transporterende tot behoeff Ariens voorsz. ende

 

Berry van Osch zei op wo, 02/05/2020 - 21:14

Beste hr Ouweneel,

Zeer veel dank voor uw snelle reactie. Het was mij te doen om zekerheid te krijgen dat Elsken als weduwe van Arien Aert Willemsz later mogelijk gehuwd was met Henrick Peter Ardts alias Stuelkens en dat de genoemde Arien Aertsz alias Broeren een zoon van haar is en daarmee zijn stiefzoon. De tekst lijkt dit ook te suggereren...

met vriendelijke groet,

Berry van Osch 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.