Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Vertalen van document uit Leiden (periode 1600-1700)

Goedemorgen,

Kan iemand de tekst uit de bijlage voor mij vertalen. Ben benieuwd,

Met vriendelijke groet 

Jan van den Berg

Reacties (4)

Jan Hadders zei op vr, 04/12/2024 - 12:06

Dit maak ik ervan:

5 september 1609

Ick Roleff Mensenn, inder tijt schulte toe Beijlenn doenn

kundt ende sertificiere inn unde vormijdts dese vorzegelde

ende undertekende wete breff, hoe dat ick op datum ende

dach hijr na besc[reven] late wetenn den edelen erentfesten joncker

Derck vanden Closter uuth name ende bevel wegenn denn

erb. Tijmen ter Lijnde, rentm[eester] to Dijckenijnge dat den edelen

erentfesten joncker alhijr to Beilenn wijl ersschijnen latenn

omme den selven rentm[eester] vul te doene ende to betalen bijnnen tijt

van dre weke na insijnuatie van desen, want den erb.

rentm[eester] op u edele guederen gerijchtlijck, in- ende uutpandijn

ge gedaen na manijre van rechte op de gueder to halenn ge

nomt ..uijlmant ende is den rentm[eester] ingestelt een stucke hoijlant

des to weten dree dachmaet daer to den acker van de banser(?)

die mudde landt noch de grote acker bij de blekenbus 3 mudde

lant darto de gress acker, 2 mudde landt daerto de schuijr

so voordt mijtt desen den edelen … joncker mijdts desen

to betalen ende also sulcks nijet een geschet bijn ick schuldts

vororsaket den rentm[eester] stockleggen ende bewijssijnge van dat

selve landt to doene na manijre van landtrechte orkunde

der warheijt ende bevestenijsse deses hebbe ick schuldts vorsseid,

mijn gewontlijck segell hijr onder op g[…]en van dese

wete gedruckt ende met mijn chrijste[…] ondertekent.

Den 8 september anno 1609

 

Heer schulte wilt wel

doenn unde dese wete den

edele e. joncker Derck vor

lesen ende bij desen bade weder

omme schijckenn

Roeleff Mensen schulte

Kader: Aengetijckt den 1e Mey 1685

 

Jacobus van de Koecks (?) jong[e]m[an] van Aernemuijden

woonende op den Nieuwen Rijn

met

Ammerentia van der Graeff jonged[ochte]r van Leijden

woonende als boven

 

marge: getrouwt den 3 junij 1695

Johannes van Dijck xxxwerker (=beroep, dat ik niet goed kan lezen) jong[e]m[an]

van Leijden woonende op de Erraije(?)graft

met

Catharina van Lare jonged[ochte]r van

Rotterdam woonende op de

Blommart

 

marge: getrouwt den 3 Junij 1795

Henderick Willems [kader] van Maestright werde (=weduwnaar)

van Annettje Jans woonende ijn (?) Waege-

makerstraet met

Marija van der Bos jonged[ochte]r van Leijden

woonende op de Bijnnevestgraft

Jan Hadders zei op vr, 04/12/2024 - 12:07

Sorry: groot stuk van een andere transcriptie meegekopieerd:

Kader: Aengetijckt den 1e Mey 1685

 

Jacobus van de Koecks (?) jong[e]m[an] van Aernemuijden

woonende op den Nieuwen Rijn

met

Ammerentia van der Graeff jonged[ochte]r van Leijden

woonende als boven

 

marge: getrouwt den 3 junij 1695

Johannes van Dijck xxxwerker (=beroep, dat ik niet goed kan lezen) jong[e]m[an]

van Leijden woonende op de Erraije(?)graft

met

Catharina van Lare jonged[ochte]r van

Rotterdam woonende op de

Blommart

 

marge: getrouwt den 3 Junij 1795

Henderick Willems [kader] van Maestright werde (=weduwnaar)

van Annettje Jans woonende ijn (?) Waege-

makerstraet met

Marija van der Bos jonged[ochte]r van Leijden

woonende op de Bijnnevestgraft

Jan Hadders zei op vr, 04/12/2024 - 13:13

En 1795 moet natuurlijk ook 1695 zijn!

René van Weeren zei op za, 04/13/2024 - 00:16

De 8 in het jaartal ligt vrijwel op zijn kant, maar het jaartal is 1685. Waar het lijkt of het 1 mei is, blijkt uit een ander register (zie bijlage hieronder) dat de 1 feitelijk een X is en de datum dus 10 mei 1685. Dit klopt ook beter met de huwelijksdatum: na de ondertrouwaantekening diende binnen een maand het huwelijk plaats te vinden.

Kader: Aengetyck[en]t den X mey 1685

Jacobus van der Koecks jongm[an] van Aernemuyden
woonende op den Nieuwen Rijn
met
Ammerentia van der Graff jonged[ochte]r van Leyden
woonende als boven

marge: getrouwt den 3 juny 1685

Johannes van Dijck fygeurwerker (=figuurwerker, een beeldhouwer van menselijke gestalten) jongm[an]
van Leyden woonende op de Oranjegraft
met
Catharina van Lare jonged[ochte]r van
Rotterdam woonende op de
Blommart

marge: getrouwt den 3 juny 1685

Henderick Willems van Maetright wed[uwnaa]r
van Annettje Jans woonende yn d Kaerse-
makerstraet met
Marija van der Bos jonged[ochte]r van Leyden
woonende op de Bynnevestgraft

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.